Publicerad 2017-03-30

Aktiva inom Mistra bland näringslivets mäktigaste kvinnor

När Sveriges mäktigaste kvinnor nyligen blev listade placerar sig flera personer med olika kopplingar till Mistra högt bland de viktigaste för att förändra samhället.

Bland de 15 viktigaste kvinnliga samhällsförändrarna i Sverige som Veckans affärer listat finns bland andra Lin Lerpold som är föreståndare för Misum, Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan. Där är hon med och driver omställningen av affärsvärldens fokus från vinstmaximering till hållbarhet.

Även Darja Isaksson finns med bland de mäktigaste samhällsförändrarna. Hon är nybliven styrelseordförande i programmet Mistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services som ska utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar. Darja Isaksson har medverkat i regeringens innovationsråd och driver frågan om digitaliseringens möjligheter, inte minst för hållbarhet.

Lena Treschow Torell, mångårig ordförande för Mistra, finns också på listan över de mäktigaste styrelseproffsen. Idag är hon med i styrelserna för Investor, SKF och Saab.