Publicerad 2018-07-09

This post is also available in English

Almedalsveckan 2018 är över

Forskare i Mistraprogram har förekommit både här och där i Almedalsprogrammet såsom brukligt. Nytt för i år var att Mistra arrangerade ett ”eget” event - Plast, thailandsresor och vår långsiktiga överlevnad.

På måndagen höll Mistra till i Clematishuset på Strandgatan. Mattias Lindahl från Mistra REES var initiativtagare till en aktivitet om konsumtion, miljö och affärsmöjligheter uppdelat på fyra fristående seminarier.

Örjan Sjöberg, Misum talade där om att vi måste förhålla oss till orättvisa och hur vår konsumtion påverkar den.

Mattias Lindahl avrundade ett av seminarierna med att ställa frågan om vem som ska lösa plastproblemet – politiker, industri eller konsumenter. Lösningen är att olika sektorer och aktörer måste arbeta tillsammans.

När det gäller en minskning av konsumtionsvolymer konstaterade Cecilia Solér från Göteborgs universitet att det krävs politiska styrmedel. Det finns inget forskningsstöd för att mer information får oss att konsumera hållbart.

Klas Eklund från Mistras styrelse deltog i seminariet om Affärsmöjligheter utan ökad konsumtion. Han menar att smarta företag är förutseende och ligger i framkant. Det finns självklart enorma affärsmöjligheter!

Lena Westerholm från ABB var med på samma seminarium och talade om att underhåll och service är avgörande för ABB för längre livslängd på produkter och att digitaliseringen ger fantastiska möjligheter. Men, tyvärr handlar lagen om offentlig upphandling fortfarande om pris.

På tisdagen inbjöd Öhman tillsammans med Mistra till en diskussionslunch om Agenda 2030. Som utgångspunkt fick deltagarna ta del av Öhmans Agenda 2030-barometer vilken strävar efter att bedöma hur de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen bidrar till att de 17 globala hållbarhetsmålen uppfylls till år 2030. https://www.ohman.se/nyheter/2018/almedalen-3/

Åsa Moberg och Åke Iverfeldt samtalar med företagsledare, hållbarhetschefer och investerare på Öhmans diskussionslunch i Almedalen.

Åsa Moberg påpekade där att det är viktigt att visa var man som företag bidrar positivt men även att ha kunskap om vilka risker och negativa effekter som förekommer kopplat till den egna verksamheten och produkterna. Det kommer alltid att finnas målkonflikter och de behöver synliggöras. Som kapitalägare vill Mistra få kunskap om båda sidor, i dialog med våra kapitalförvaltare.

Mistra Geopolitics, Mistra Carbon Exit, Mistra Urban Futures, Mistra SAMS, Mistra Sustainable Consumption, Mistra Biotech, Mistra REES, The Seed Box, Mistra STEPS fanns också i Almedalen och anordnade eller deltog i seminarier under veckan.

Snart är det val, en slutkläm från ett av seminarierna kring konsumtion: Skifta från mängd till kvalitet. Gå och rösta.