Publicerad 2015-01-29

Angeläget med ny forskning på plast och miljö

Ökade kunskaper om plast och miljöpåverkan blir allt mer viktiga. Behovet finns och både akademin och industrin har visat intresse. Nu analyserar en arbetsgrupp på uppdrag av Mistra förutsättningarna för en satsning inom området. De ska vara klara i slutet av februari och en programutlysning kan bli aktuell senare i år.

Den 16 december hölls en workshop på Mistras kansli på temat plast och miljö ur ett svenskt perspektiv. Bland deltagarna fanns representanter för akademin, plastindustrin och plastföretagens branschorganisation samt från miljörörelsen.

– Det fungerade väldigt bra och blev givande diskussioner mellan oss som var där, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Idén fick fart förra hösten i och med att Mistras styrelse i september beslutade att plast och miljö var intressant som eventuellt nytt forskningsområde. Plast ses som ett allt större hot mot miljön och mot vår hälsa. Att vi använt plast i 150 år har bland annat satt spår i hav och vattendrag. Samtidigt är olika plaster en omistlig del av samhället.

System för återvinning och återanvändning behöver vidareutvecklas, samtidigt borde nya material som är biologiskt nedbrytbar utvecklas och deras nytta utvärderas. En sådan utveckling skulle kunna gynna Sverige både industriellt och akademiskt förklarar Christopher Folkeson Welch.

Han har under hösten satt samman en arbetsgrupp med fem personer. De skriver för närvarande ett bakgrundsdokument om förutsättningarna för en programutlysning. Arbetsgruppen analyserar bland annat hur kompetensen ser ut i Sverige och vilka styrkor och svagheter som finns.

Bred analys av området

Arbetsgruppen har en starkt internationell prägel. Den har också stor bredd och rymmer exempelvis en marinekolog och en beteendevetare, liksom en journalist. Hon heter Melody Bomgardner, och har en bakgrund inom miljövetenskap och arbetar på facktidskriften Chemical & Engineering News.

– Det är nog första gången vi har en journalist i en sådan arbetsgrupp. Hon kan jättemycket, inte minst om biobaserade plaster. Förhoppningsvis kan hon också tillföra ett annorlunda perspektiv, säger Christopher Folkeson Welch.

Arbetsgruppens dokument ska presenteras i slutet av februari och behandlas av Mistras styrelse i mars. Om styrelsen så beslutar kan det bli en utlysning under våren.

Vad talar för att det blir en programutlysning om plast i miljön?

– Först och främst att det finns ett behov. Men också att det i Sverige av tradition finns en stark plast- och polymerindustri, särskilt på västkusten, och stark forskning inom materialvetenskap. Efter läkemedelsbranschens sorti finns det dessutom gott om duktiga kemister, säger Christopher Folkeson Welch.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna