Publicerad 2016-04-04

Animerad kortfilm om hållbara städer

Allt fler av världens invånare bor i städer. Urbana miljöer måste bli mer hållbara utifrån nya kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. I en ny kortfilm berättar Mistra Urban Futures om hur vägen dit kan se ut.

Inom Mistra Urban Futures tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer. Hur kan de komplexa frågorna om vad en hållbar stad kan vara kommuniceras? Och vilka tillvägagångssätt kan engagera tjänstemän, politiker och allmänhet i att ställa om städerna?

Forskaren Beth Perry som leder centrumets plattform i Manchester delar med sig av sin forskningsvision och hur arbetet ska engagera invånare. Hon leder forskningsgruppen Salford Sustainable Urban och Regional Futures (SURF) som ingår i Mistra Urban Futures och arbetar för att göra den brittiska staden hållbar. I det ingår bland annat att försöka hitta nya innovativa kommunikationsvägar i dialogen mellan forskare samt invånare, bland annat fler filmer, tecknade serier och olika event.

Manchester är en av Mistra Urban Futures fyra lokala plattformar, med olika utmaningar som tillsammans bidrar till den samlade forskningen och ger nya lösningar. Övriga plattformar är Göteborg som programmet leds från, samt Kapstaden i Sydafrika och Kisumu i Kenya. Mistra investerade 80 miljoner kronor förra året i en andra period av satsningen fram till 2019.