Publicerad 2018-03-21

This post is also available in English

Anna Johansson blir ny ordförande för Mistra Urban Futures

Den tidigare infrastrukturministern Anna Johansson blir ny ordförande för Mistra Urban Futures.
– Anna Johanssons djupa kunskap och expertis om Göteborg kombinerat med en bred nationell politisk erfarenhet blir ett viktigt bidrag till styrelsen. Det blir ett bra komplement till övriga styrelsemedlemmars expertis, säger Mistra Urban Futures programchef David Simon.

Anna Johansson var under många år lokalt verksam som politiker i Göteborg. Bland annat har hon varit engagerad i stadsdelsförvaltningen i Bergsjön och ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige. Sedan 2007 är hon dessutom ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Mer känd för den breda allmänheten blev hon dock 2014 när hon utsågs till infrastrukturminister, en post som hon sedan lämnade 2017.

Nu blir hon ordförande i Mistra Urban Futures, ett program som har initierats av ett antal aktörer i Göteborgsregionen.

– Jag är glad att jag har fått möjligheten att leda Mistra Urban Futures styrelse, säger Anna Johansson. Det som gör Mistra Urban Futures intressant är kombinationen av lokala projekt kombinerat med det internationella nätverk av städer som utgör verksamheten. En annan aspekt är samarbetet mellan forskning och praktik. Jag ser fram emot att kunna bidra med erfarenheter från min politiska bakgrund till utvecklingen av centrumet.

Minst lika nöjd är Mistra Urban Futures programchef David Simon.

– Anna Johansson blir med sin djupa kunskap och expertis om Göteborg kombinerat med en bred nationell politisk erfarenhet ett viktigt bidrag till styrelsen. Hennes erfarenhet och kunskap blir ett bra komplement till övriga styrelsemedlemmars expertis.

Även Mats Viberg, professor och prefekt inom arkitektur på Chalmers, är glad över att Anna Johansson har accepterat att ta på sig uppgiften att bli styrelseordförande.

– Anna har tidigare ingått i Chalmers styrelse och hon har ett stort engagemang för frågor som rör Mistra Urban Futures verksamhet. Jag är också glad över att vi har hittat en bra balans mellan olika perspektiv bland styrelseledamöterna, både lokal och global expertis såväl från samhälle som akademi. Tillsammans kommer de att kunna bidra med kunskap och engagemang och hjälpa oss att få ut mesta möjliga av de två år som återstår av satsningen och skapa en bra grund för det som ska komma.

Fakta – Mistra Urban Futures
Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar.  I de projekt om genomförs inom ramen för Mistra Urban Futures samarbetar praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden.

Programmet är verksamt på sex platser i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester.

Centrumet finansieras av Mistra, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.

Text: Per Westergård