Publicerad 2015-11-12

Båtbottenfärg och mat för jätteräkor från Mistraforskning

Två produkter som kommit till tack vare tidigare Mistrafinansierad forskning är på väg ut på marknaden. Båtbottenfärgen Selektope ska bidra till minskade utsläpp av koppar i världens hav och en sort mikroorganismer gör det möjligt att föda upp jätteräkor på den skånska landsbygden.

Det låter underligt. Vi har lärt oss att jätteräkor bör undvikas eftersom de odlas under betingelser som hotar framförallt mangroveträsken i Asien. Så behöver det inte vara. Det går lika bra att föda upp dem i Skåne, utan att skapa miljöproblem.

Att räkorna kan växa och frodas mitt inne i skånska Bjuv har sin grund i det Mistrafinansierade forskningsprogrammet DOM – Domesticering av mikroorganismer. Ett program som bland annat hade som mål att utnyttja mikroorganismer för att lösa miljöproblem.

– Räkodling fanns definitivt inte med i bilden när programmet startade 2003. Den kunskapen är en bieffekt från forskarnas ansträngning att ta tillvara restprodukter från massaindustrin, säger Christopher Folkeson Welch på Mistra.

Forskarna Matilda Olstorpe och Anders Kiessling som står bakom företaget Vegafish har vidareutvecklat resultaten från DOM, bland annat i ett projekt vid SLU finansierat av Formas. Nu kan de använda sig av mikroorganismer för att skapa ett fiskfoder som inte tär på havets resurser och som går att producera på ett miljövänligt sätt.

Först ut att få sätta tänderna i de skånska räkorna blir restauranggäster, men förhoppningen är att de ska finnas ute i handeln redan nästa år.

Effektiv mot havstulpaner

Mer enligt den ursprungliga planen var utvecklandet av den andra produkten från Mistraforskning – en ny och miljövänlig båtbottenfärg. Redan för tolv år sedan presenterade forskare från Chalmers idén för Mistra. Tankegångarna väckte stort intresse och ett forskningsanslag, inom ramen för Mistras forskningsprogram Marine Paint, beviljades.

Tanken var att skapa en färg som inte dödar havstulpaner, istället ville forskarna hindra dem från att alls fastna på båtskrovet.

– Den stora vinsten med den nya färgen är att den inte innehåller någon koppar. Därmed minskar utsläppen vilket är extra viktigt i hav med låg vattenomsättning. Det betyder att färgen får extra stor betydelse för Östersjöns miljö, säger Christopher Folkeson Welch.

Istället för koppar innehåller färgen substansen medetomidin, ett veterinärmedicinskt preparat som tidigare främst har använts som sömnmedel för hundar och katter. Effekten på havstulpaner är dock den motsatta, det får tulpanens ben att börja sprattla vilket gör att den inte kan få fäste på släta skrov. Andra fördelar med medetomidin är att det bryts ned och att varken havstulpaner eller andra djur och växter skadas.

Uthållighet lönar sig

Den produkt som började utvecklas inom forskningsprogrammet Marine Paint och senare har vidareutvecklats av företaget I-Tech går under namnet Selektope. Nyligen har färgen godkänts för att användas på ännu fler viktiga marknader än tidigare, och en av världens största tillverkare av båtfärger har tecknat ett avtal som ger dem rätt att använda substansen.

– Selektope visar att det krävs uthållighet om vi ska ta forskargenombrott hela vägen till en kommersiell produkt. Det gäller även att orka hantera de motgångar som alltid kommer under resans gång, säger Christopher Folkeson Welch.

Att tiden från idé till marknad är lång är en förklaring till att Mistra ofta förlänger tiden för sina forskningsprogram från fyra till åtta år. Det ökar möjligheten för forskare att hinna i mål.

– När man jobbar med forskning har man ofta en idé om vad man vill åstadkomma men det är först efteråt man kan konstatera hur man kom dit. Det kan även hända att man hamnar någon annanstans än vad man hade förväntat sig. Till exempel i en räkodling i Skåne.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna