Publicerad 2017-11-03

This post is also available in English

Billiga läkemedel hotar miljön

Billiga läkemedel sänker de finska läkemedelskostnaderna med hundratals miljoner euro per år. Den andra sidan av myntet är förstörd miljö och ökad antibiotikaresistens.

Svenska Yle, det finska public servicebolaget som sänder på svenska, har i ett inslag uppmärksammat Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi. Bakgrunden är en studie, som han genomförde inom ramen för forskningsprogrammet MistraPharma, där han följde tillverkningskedjan för läkemedlen för att ta reda på var de aktiva substanserna produceras.

I studien konstaterar han att många billiga läkemedel tillverkas i länder med bristfällig miljölagstiftning, som dessutom efterlevs dåligt.

Forskargruppen mätte bland annat upp höga halter av antibiotika i närheten av ett avloppsreningsverk i Patancheru som ligger nära Hyderabad, huvudstaden för läkemedelsindustrin i Indien. De lyckades även räkna ut att upp till 45 kilo antibiotika släpps ut i vattendragen varje dygn. Det är fem gånger mer än den dagliga konsumtionen av antibiotika i hela Sverige.

Svenska Yle drar i sin rapportering ut ytterligare konsekvenser av studien. Bland annat att Finland genom att styra mot inköp av de billigast möjliga läkemedlen har lyckats sänka läkemedelskostnaderna med hundratals miljoner euro per år. Men att har skett till priset av ökade miljöproblem i tillverkningsländerna och en accelererande antibiotikaresistens i hela världen.

Enligt Joakim Larsson behövs mer öppenhet kring hur våra läkemedel produceras. I synnerhet när länder väljer att prioritera billigare läkemedel.

– Det är problematiskt att vi premierar lägsta pris när det bestäms vilka läkemedel som skall subventioneras med skattemedel, säger han.

Branschföreningen för de finländska företagen som tillverkar generiska läkemedel medger att företag som utnyttjar svaga miljöregler har en tydligt konkurrensfördel.

Hela inslaget i svenska Yle kan du se här.