Publicerad 2021-04-22

This post is also available in English

Boktips

Från kunskap om hållbar konsumtion till analyser av historiska samhällsomställningar. Här har vi samlat ett antal böcker med kopplingar till Mistraprogram.

· Mistra REES har varit delaktig till den populärvetenskapliga guiden till juridiken kring funktionsförsäljning Funktionsförsäljning – en juridisk översikt och några råd för dig som överväger att börja sälja eller köpa funktion.

Författare: Jan Kellgren och Ingrid Arnesdotter med benäget bistånd av Herbert Jacobson, Olle Karlsson, Eleonor Kristofersson, Magnus Kristofersson samt Mattias Lindahl.

Läs mer om boken och hitta nedladdning här.

 

· I boken Sustainability Transformations: Agents and Drivers across Societies analyseras hur samhällsomställningar för hållbar utveckling förstås i vetenskaplig litteratur, internationell mediedebatt, länders klimatlöften inom Parisavtalet och fokusgruppsintervjuer med medborgare. Författarna tittar också på historiska samhällsomställningar för att dra lärdomar och plocka upp erfarenheter inför den omställning rörande miljö- och klimat vi nu står inför.

Författare: Björn-Ola Linnér och Victoria Wibeck inom Mistra Geopolitics.

Läs mer om boken här.

 

· Hållbar konsumtion kräver politisk styrning och samhällsansvar. Men vem ska styra? Och vem måste ta ansvar? Boken A Research Agenda on Sustainable Consumption Governance pekar ut vad vi bör forska på de kommande åren för att skapa ett hållbart samhälle och lyfter lösningar som delningsekonomi och cirkulärekonomi. Den är bland annat skriven av forskarna Matthias Lehner vid Lunds universitet och Oksana Mont inom Mistra Sustainable Consumption.

Läs mer om boken här.

 

· I boken CSR and Sustainable Business ger flera av forskarna inom Misum, Mistra Center for Sustainable Markets, perspektiv på företags sociala ansvar och hållbara affärer med verkliga exempel som grund. Boken ger en översikt över de viktigaste begreppen och teorierna, samt erbjuder historiska perspektiv och kopplingen till affärsetik. Den svenska originalutgåvan som publicerades 2012 har använts i stor utsträckning i ledande universitet och ledarskapsutbildningar i både Sverige och Finland.

Författare är: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Läs mer om boken här.

 

· Varför ignorerar och förnekar människor och grupper kunskap om samhällets många problem? Knowledge Resistance lyfts fenomenet kunskapsmotstånd genom att integrera insikter från samhällsvetenskap, ekonomi och evolutionär vetenskap. Klimatförändringar, vaccination och könsroller är några kontroversiella områden där meningsskiljaktigheter gällande fakta, kunskap och mänskliga motiv lyfts fram.

Författare: Mikael Klintman, forskare inom Mistra Sustainable Consumption

Läs mer om boken här.

 

· Realizing Just Cities bygger på upplevelsen av nästan ett decennium av arbete inom forskningsprogrammet Mistra Urban Futures, som avslutades 2020. Med hjälp av höjdpunkter från projektet Realizing just Cities utforskas rumslig, kulturell och miljömässig rättvisa med målet att skapa en rättvis stad. Den fångar forskningen och dess resultat samt de samskapande processerna för att samla kunskap. Författare är Leonie Joubert and the Mistra Urban Futures Realising Just Cities team.

Läs mer om boken och ladda ned den här.

 

· Hur kan vi skapa nya metoder för forskningssamarbete som speglar komplexiteten av klimatförändringar, ökande ojämlikheter, minskad biologisk mångfald och ohållbar konsumtionsnivå? Boken Transdisciplinary Knowledge Co-production ger praktiska exempel på tvärvetenskapligt samskapande och bygger på omfattande erfarenhet från forskningscentrumet Mistra Urban Futures för hållbar stadsutveckling. Författare: Kerstin Hemström, Henrietta Palmer, Beth Perry, David Simon, Merritt Polk

Läs mer om boken och ladda ned den här.

 

· Sustainable Consumption and Production, Volume I – Challenges and Development syftar till att utforska kritiska globala utmaningar och tar upp hur konsumenter, producenter, den privata sektorn, internationella organisationer och beslutsfattare kan spela en aktiv roll för att stödja en övergång till hållbar konsumtion och produktion. Boken utforskar olika tillvägagångssätt och innovationer och beskriver sociala och ekonomiska sammanhang för utmaningarna och utvecklingen mot en hållbar konsumtion och produktion. Boken bygger delvis på kunskap inom Misum, Mistra Center for Sustainable Markets. Redaktörer: Ranjula Bali Swain och Susanne Sweet.

Läs mer om boken här. 

 

· Uppföljaren Sustainable Consumption and Production, Volume II – Circular Economy and Beyond fokuserar på hållbar konsumtion och produktionsövergång till en cirkulär ekonomi, samtidigt som man tar itu med kritiska globala utmaningar genom att omvandla produkt- och tjänstemarknader för en hållbar utveckling. Redaktörer: Ranjula Bali Swain och Susanne Sweet.

Läs mer om boken här.

 

· Målet med Mistra Summerar Ingen kommer undan plasten – Vägar mot en mer hållbar plastanvändning är att öka kunskapen om plast och visa på materialets komplexa för- och nackdelar – för både människa och miljö. Skriften vilar på den senaste forskningen, inte minst från Mistras forskningsprogram Mistra STEPS och Mistra REES, men även Mistra Closing the Loop, Mistra Environmental Nanosafety och det avslutade programmet Mistra Future Fashion.

Läs mer om boken och ladda ned den här.

 

Mistraprogrammens årsrapporter

Ta del av kunskap och resultat från Mistras forskningsprogram och forskningscentrum genom att läsa deras årsrapporter:

Mistra Sustainable Consumption 

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Environmental Communication

Mistra Digital Forest

Mistra InfraMaint

The Seed Box

Mistra STEPS

Misum

Mistra TerraClean

Mistra SAMS

Mistra REES

Mistra Geopolitics

Mistra Environmental Nanosafety