Publicerad 2015-12-17

Bra jämställdhet i Mistras satsningar

En analys av hur det står till med jämställdheten i Mistras verksamhet visar på gott resultat. De ledande tjänsterna i alla forskningsprogram är nästan helt jämnt fördelade mellan män och kvinnor.

En nyligen genomförd kartläggning av jämställdheten i Mistras forskningssatsningar och på det egna kansliet visade att fördelningen av tjänsterna är 52 procent män och 48 procent kvinnor. Totalt gäller genomgången av kansliet samt alla programchefer och vice programchefer sammanlagt 144 personer.

Det är inte bara Mistra generellt som kan visa upp en god jämställdhet. Tidigare har även programmet Future Forests gjort en kartläggning som föll bra ut. Sifforna som togs fram tidigare i år visar att lika många tjänster för kvinnor som för män finansieras inom programmet. Även publicerade artiklar där forskarna i Future Forests står som första författare är jämnt fördelade mellan könen. Sammantaget fick det programchefen Annika Nordin att utropa Future Forests till Sveriges mest jämställda stora forskningsprogram, sett till hur det finansierar tjänster.