Publicerad 2016-11-10

Cirkulär ekonomi får Mistra REES att leta guldkorn hos grannen

Mistra REES har fyllt ett år. Arbetet löper på enligt plan och de första resultaten har kommit in. En insikt är att lösningar för cirkulära processer sällan finns att hitta exakt där man står. De innovativa guldkornen finns många gånger på helt andra ställen, därför är det viktigt att arbeta med flera branscher.

De globala resurserna är överutnyttjade och det finns en oro för att världen inom överskådlig tid kommer att få brist på naturresurser. Mistra REES, som står för Resource-Efficient and Effective Solutions, är ett forskningsprogram som både ska analysera problemet och bidra till att hitta lösningar.

Visionen är att svensk tillverkningsindustri ska gå mot en cirkulär och därmed mer hållbar ekonomi. Programmet består av fem huvudprojekt. De fyra första handlar om allt från att skapa en kunskapsdatabas om cirkulär ekonomi för forskare och intressenter, till att utveckla metoder för att utforma produkter, tjänster, affärsmodeller och strategier. Det femte syftar till att beskriva och analysera sambanden mellan alla delar i en cirkulär ekonomi.

Nu har satsningen fyllt ett år och resultaten börjar komma in. En del av dessa presenterades på programmets årsmöte under hösten.

– Hittills har vi mest ägnat oss åt att analysera nuläget. Men när vi presenterade resultaten för våra intressenter fick vi massor av uppskattande respons. Hela mötet var lyckat och vi hade en mängd intressanta diskussioner. Våra 16 intressenter, som är både stora och små företag, menade att de fick nya uppslag för sina verksamheter, säger Mattias Lindahl, programchef för Mistra REES.

Mycket att lära sig mellan branscher

En viktig insikt för de medverkande företagen var att de många gånger har likartade utmaningar även om de är verksamma i helt olika branscher.

– Ofta letar företagen lösningar inom sin egen härd, men när de nu var samlade och fick ta del av våra analyser var det tydligt att de innovativa guldkornen många gånger finns på helt andra ställen.

Samtliga projekt inom programmet är nu igång och arbetet löper som planerat.

– Allt känns väldigt bra just. I många fall ligger vi före tidsplanen, och det vill vi tro är ett resultat av att vi lade ner ett omfattande arbete på arbetsformer redan innan vi visste att vi skulle få ansvar för programmet. Nu skördar vi frukterna av det arbetet även om det finns detaljer kvar att justera.

Under det kommande året intensifieras arbetet. Bland annat ska ett antal större studier genomföras samtidigt som fler verktyg för att analysera resultaten ska tas fram. Mattias Lindahl vill även verka för att fler samarbeten mellan branscher kommer igång.

– I takt med att vi får mer att berätta om vill vi satsa större resurser på att informera om både för- och nackdelar med den här typen av resurseffektiviseringar.

FAKTA: MISTRA REES
Mistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Linköpings universitet, Chalmers och Lunds universitet deltar, samt tolv företag (Attends Healthcare, Ericsson, Godsinlösen Nordic, HTC Sweden, Inrego, Off2Off, Polyplank, Qlean Scandinavia, Stena Recycling, Ståthöga MA Teknik, Volvo Group och Volvo Car Corporation). Även två kommuner (Lund och Malmö) och två ideella organisationer (Din Fabrik och Stpln) medverkar i programmet som består av sju sammanhängande projekt.

Förhoppningen är att Mistra REES ska flytta fram forskningsfronten inom cirkulär ekonomi och forma en ny generation svenska interdisciplinära forskare och praktiker, genom bland annat de nio doktorander och mastersstudenter som deltar i programmet.