Publicerad 2017-12-14

This post is also available in English

Det svenska modeundret blir cirkulärt

Den svenska textil- och modeindustrin kraftsamlar för ökad hållbarhet. Ett förslag på bred satsning med deltagare från både näringsliv och forskning har presenterats för regeringen. Mistra Future Fashion leder planeringsarbetet.

Ökad återvinning av textilfiber, design som gynnar återvinning samt nya konsumtionsmönster är viktiga komponenter för att ställa om modeindustrin i mer hållbar riktning. Det är också viktiga punkter i förslaget Det hållbara svenska modeundret som just nu tar form.

Den nationella satsningen ingår i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi. I början av sommaren bjöds modebranschens företrädare in till Rosenbad för ett rundabordssamtal. För att ta arbetet vidare bildades en programgrupp, där bland annat H&M, Filippa K, RISE IVF, SmartTextiles och Swedish Fashion Council ingår. Gruppens arbete koordineras av Mistra Future Fashion och forskningsinstitutet RISE.

– Svensk textil- och modeindustri mobiliserar för att bli mer cirkulär. Målbilden är att bli världsledande på hållbarhet till 2030, säger Sigrid Barnekow vid Mistra Future Fashion.

Programgruppen fortsätter under kommande månader att samla branschen bakom en gemensam strategi. Förslaget är just nu under beredning hos närings- och miljödepartementen.

– Satsningen handlar mycket om att mobilisera och bygga vidare på existerande initiativ i branschen. Helt avgörande är att vi får en helhetssyn på initiativ och forskning inom området och därmed en mer effektiv samverkan mellan samtliga aktörer; textilproducenter, modeföretag, återvinningsaktörer, forskare och myndigheter.

Text: Henrik Lundström