Publicerad 2018-09-26

This post is also available in English

Effekter av skogsbränning

Vilka effekter skogsbränder har på de växter och insekter som behöver eldens kraft för att utvecklas är väl kända. Sämre ställt är det med kunskapen om hur bränder påverkar andra organismer. För att ta reda på mer har Mistra EviEM gjort en systematisk utvärdering.

Det kan kännas märkligt att efter en sommar när skogarna i Sverige har brunnit mer än någonsin fundera över vilka positiva effekter planerade skogsbränningar har för den biologiska mångfalden.

Ämnet är dock viktigt, inte minst eftersom skogsbränning är en ofta använd metod inom miljövården. Men det utan att vi har helt klart för oss vad elden har för effekt på olika livsformer i skogen.

Helt klart är att växter och insekter som behöver eldens hetta för att utvecklas, så kallade pyrofiösa och saproxyla arter, gynnas. Mer begränsad är kunskapen kring vad som händer med andra organismer.

Forskare vid Mistra EviEM har därför gjort en systematisk utvärdering av tillgänglig forskning och deras resultat publicerades nyligen i vetenskapstidskriften Environmental Evidence Journal.

Det primära syftet med deras utvärdering var att försöka få klarhet i om skogsbränning kan vara en användbar metod för att bevara eller återställa biologisk mångfald. Inte minst bortom de kända positiva effekterna för pyrofiösa och saproxyla arter.

Totalt har 244 olika vetenskapliga studier från stora delar av världen granskats. Även om indikationerna inte alltid var helt tydliga är en slutsats i rapporten att skogsbränning har tydliga positiva effekter för flera naturtyper.

Samtidigt menar de att kunskapsbristen inom området fortfarande är stor vilket gör att de inte kan ge några generella rekommendationer när de gäller om och hur en skogsbränning ska utföras.

Läs hela artikeln här

Text: Per Westergård