Publicerad 2018-12-12

This post is also available in English

Emma Östmark ny programchef för Mistra Future Fashion

Med ett halvår kvar av programtiden tar Emma Östmark över som programchef för Mistra Future Fashion.
Hennes viktigaste uppgift blir att sammanställa all forskning och se till att resultaten kommer till nytta. Både för industrin och för konsumenter.

Mistra Future Fashion är på upploppet, i maj 2019 går den åttaåriga forskningssatsningen i mål. Under de månader som återstår kommer Emma Östmark, forskare och sektionschef på RISE, att vara programchef. Hon ersätter därmed Sigrid Barnekow som lett programmet under de senaste åren.

– Sedan 2014 har jag drivit ett stort och komplext EU-projekt om textilåtervinning. Det har precis avslutats vilket gjorde det möjligt för mig att nu ta över som chef för Mistra Future Fashion, säger Emma Östmark.

Hon har tidigare inte varit aktiv inom programmet men har ända haft insyn i verksamheten eftersom hon är chef för den sektion inom RISE som har ansvar för programmet, och flera av de aktiva forskarna hör till hennes grupp.

Själv har hon en lång erfarenhet som forskare. Under mer än tio år har hon arbetat på RISE, från början med fokus på biobaserade material men med åren har hon allt mer rört sig mot cellulosa och textilier.

– Att ta över Mistra Future Fashion känns stort och lockande, vissa områden har jag god kunskap om medan policyfrågor är något nytt för mig. Det ska även bli spännande att gå från ett stort europeiskt projekt till ett som har svenskt perspektiv utan att för den skull glömma det som händer i världen.

Att det återvunna plagget blev årets julklapp visar att hållbara textiler intresserar allt fler, menar Emma Östmark.

– Att återvinna ger marginell förbättring jämfört med att köpa nytt men det är ett viktigt första steg. Det är en utmaning att få konsumenter att ändra beteende, men även att få en industri som lever på modets svängningar att vilja och våga förändra sig.

Det sista halvåret av programtiden är helt inriktat på att avsluta forskningen och leverera resultat. Lika viktigt blir att knyta samman programmets fyra delar till en helhet.

– Vi vill gärna ge råd om hållbarhet till både konsumenter och till industrin. Ett sätt är genom att ge ut ett antal rapporter som kommer under våren men även genom att dela med oss av vår kunskap till den nationella plattformen för textil och hållbart mode som nu startas upp på regeringens initiativ.

– Vi har gjort stora framsteg inom programmet och därför är det viktigt att resultaten blir tillgängliga för så många som möjligt.

Text: Per Westergård