Publicerad 2017-02-16

Europeiskt innovationspris till Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures har utsetts till vinnare i en europeisk tävling om ansvarsfull forskning och innovation. Motiveringen till priset är att programmet på ett lysande sätt har arbetat med frågor som rör ansvarsfull och innovativ forskning, och det i nära dialog med medborgare.

Inom EU har ansvarsfull och forskning och innovation, även kallat RRI, blivit ett allt viktigare begrepp. Tanken är att forskningen i högre grad ska involvera fler aktörer för att på så sätt bättre kunna svara upp mot invånares värderingar, behov och förväntningar.

– Det är ett sätt att markera att andra än rent akademiska perspektiv bör få en större plats i forskningen. Det gäller inom många områden, inte minst inom stadsutveckling där vi är verksamma, säger Jan Riise, Engagement Manager på Mistra Urban Futures.

För att stötta utvecklingen har ett pris instiftats med namnet EFARRI Award, European Foundations Award for Responsible Research and Innovation. Initiativtagare till priset är en rad ledande europeiska forskningsstiftelser.

I samband med RRI Tools Final Conference i slutet av förra året delades priset ut för första gången. En av tre vinnare blev Mistra Urban Futures.

Vägen dit var dock lång. I en första etapp utvärderades 200 olika program och projekt. Och av dessa valdes 15 senare ut till en final.

– Alla finalister blev grundligt granskade.  För vår del handlade det om att två jurymedlemmar kom hit i somras för att på plats bedöma vår verksamhet.

Tydligt medborgarinflytande en styrka

Bland det som Mistra Urban Futures valde att lyfta fram var att de bedriver sin forskning i nära samarbete med en rad olika aktörer, och att berörda medborgare och intressenter är engagerade i arbetet. Även det faktum att många av projekten inom programmet har dubbel projektledning, en från akademin och en från praktiken, verkar ha intresserat juryn.

Efter att finalisterna presenterat sina satsningar fick dessutom deltagarna på EU-konferensen rösta fram en egen vinnare. Även detta publikens pris gick till Mistra Urban Futures.

– Vi blev otroligt glada och stolta när det stod klart att vi var en av vinnarna. Förhoppningsvis kan priset bidra till att vår forskning blir mer synlig i den europeiska forskarvärlden. Inte minst bland forskningsfinansiärer, säger Jan Riise.

Förutom äran får Mistra Urban Futures 20 000 euro i prispengar. En summa som kommer att användas för att utveckla den interna verksamheten.

– Exakt hur vi ska använda pengarna är inte bestämt men det ska vara något som kommer alla inom centret tillgodo. Dessutom måste vi fira, det har vi inte hunnit med än.

De två andra vinnarna var forskningsprojekt som ska utveckla och främja strategier för en hållbar och deltagande förvaltning av vattenresurser i Vietnam respektive utveckla ett telediagnossystem som kan bidra till att lösa globala hälsoutmaningar.