Publicerad 2015-01-29

Eva Samakovlis ny ledamot i Mistras styrelse

Nationalekonomen Eva Samakovlis har valts in i Mistras styrelse. Hon arbetar som forskningschef för Konjunkturinstitutet och är invald i styrelsen fram till juni 2016.

Eva Samakovlis är ny ledamot i Mistras styrelse för perioden 1 januari 2015–30 juni 2016 efter fyllnadsval för att fylla en vakans. Hon valdes efter nominering från Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.

Hon är docent i nationalekonomi vid Umeå universitet och är forskningschef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet som utvärderar miljöpolitiska styrmedel för att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik.