Publicerad 2015-04-01

EviEM kritiserar kritik från Världsbanken

Ett missförstånd om vad som krävs när forskning ska utvärderas för att bli bra beslutsunderlag. Det ligger enligt Mistra EviEM bakom att Världsbanken i en rapport nyligen hävdade att systematiska utvärderingar kan vara opålitliga.

Mistra EviEM genomför systematiska utvärderingar av forskning inom olika områden för att bidra med beslutsstöd för politiker och myndigheter som bygger på bästa möjliga vetenskapliga underlag. Nyligen publicerades en utvärdering av forskningen kring renbetets effekter på fjällvegetationen.

Tidigare i vår hävdade dock Världsbanken i en rapport att systematiska utvärderingar inte är så pålitliga. Rapporten hade studerat sex utvärderingar av försök att förbättra skolbarns lärande i låg- och medelinkomstländer. Enligt rapportförfattarna drog de vitt skilda slutsatser trots att de handlade om samma ämne, vilket skulle vara ett tecken på att metoden inte är pålitlig.

Kritik som missar målet

Men när experter från Mistra EviEM gick till botten med den oroande slutsatsen visade det sig istället att kritiken var svår att lita på. Man granskade rapporten tillsammans med Africa Evidence Network, som också arbetar med att ta fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag. Det visade sig att de studerade utvärderingarna i många fall inte höll måttet och att rapportförfattarna missförstått vad som gör en systematisk utvärdering ”systematisk”.

För att kunna ge ett säkert beslutsunderlag måste hela utvärderingsprocessen genomföras på ett systematiskt sätt enligt de strikta riktlinjer som bland andra Mistra EviEM arbetar efter. Deras slutsats blev därmed att systematiska utvärderingar visst kan betraktas som pålitliga sammanfattningar av befintlig kunskap.