Publicerad 2016-10-06

Fågelskådande industriman ny Mistraordförande

Med Johan Söderström, vd för ABB Sverige, får Mistra en styrelseordförande med bred förankring i svenskt näringsliv. Han är även en fågelskådande lagspelare som prisats för sina insatser för att öka samverkan mellan akademi och industri.

Efter sex år som ordförande lämnade Lena Treschow Torell Mistras styrelse i somras. Regeringen utsåg Johan Söderström, vd för ABB Sverige till ny styrelseledamot och efter ett konstituerande möte i juli är han numera också styrelsens ordförande.

– Det kändes fantastiskt att bli tillfrågad. Jag har stor respekt för allt bra som Mistra gör. Mistras verksamhet är viktig inte bara för svensk forskning och för svensk industri utan också för vår planet, säger han.

Johan Söderström har ett omfattande personligt nätverk – han leder inte bara ABB:s svenska verksamhet utan är även ordförande i industrins branschorganisation Teknikföretagen, styrelseledamot i Svenskt näringsliv och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Det var en viktig anledning till regeringens utnämning enligt miljöminister Karolina Skog, som uttryckte att hans nära koppling till industrin blir ”synnerligen viktig i styrelsearbetet”.

– För styrelsen handlar mycket om att ha en öppenhet för trender i olika branscher, och inte fastna i gamla synsätt. Styrelsen med våra olika bakgrunder stödjer kollektivt Mistras vd och kansli att driva forskningsprogrammen, säger Johan Söderström.

Lång karriär inom ABB

Hans yrkeskarriär har nästan uteslutande handlat om ABB. Efter civilingenjörsexamen vid Linköpings universitet började han som 25-åring jobba som trainee inom ABB. Därefter har han haft ledande befattningar på olika nivåer inom den svensk-schweiziska industrikoncernen. 2011 blev han vd för ABB Sverige och sedan i våras leder han även ABB:s verksamhet i Danmark.

Ett miljöintresse grundlades i unga år i en naturälskande familj. Uppväxten i Västerås lockade bland annat till fältbiologer och fågelskådande. Intresset har bidragit till ett yrkesmässigt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. Så framgångsrikt att Johan Söderström 2015 utsågs till Årets hållbara ledare av tidningen Veckans Affärer.

ABB har under hans ledning inte varit direkt involverade i några Mistra-stödda forskningsprogram. Företaget har dock en mer än sekellång historia av lyckosam egen FoU-verksamhet, men också av samarbete och långsiktiga partnerskap med såväl akademier som andra företag. ABB jobbar idag ihop med ett sjuttiotal universitet runtom i världen.

– Personligen tror jag mycket på samarbeten mellan akademi och industri. Jag känner starkt för grundforskning, men det är också viktigt med tillämpad forskning. Oavsett storlek på företag eller organisationer är det viktigt att inte exkludera aktörer som kan bidra med nya perspektiv på forskningen.

Siktar mot FN:s hållbarhetsmål

Johan Söderström har under åren inom ABB jobbat målmedvetet för att främja relationer mellan universitet och industri. För det har han belönats med guldmedalj för industrisamverkan, både från KTH och Mälardalens högskola.

På frågan om vilka miljöutmaningar som bör prioriteras i Mistras kommande arbete, vill Johan Söderström inte peka ut något enskilt område. Istället framhåller han FN:s hållbarhetsmål som en viktig utgångspunkt.

– De sjutton målen sammanfattar väldigt bra de stora utmaningar Sverige och världen står inför, och som Mistra i olika kombinationer kommer att arbeta med framöver.

Om och i så fall hur Mistras verksamhet kommer att påverkas med Johan Söderström som styrelseordförande återstår att se. Mistras ambition att försöka lösa viktiga miljö- och hållbarhetsutmaningar och att ligga i framkant forskningsmässigt, kommer att kvarstå, försäkrar han.

– Mistras kapitalförvaltning gör ett strålande jobb. Mistra har gott om pengar, så vi kommer att ha utrymme att fortsätta göra offensiva satsningar.

FAKTA: JOHAN
Namn: Johan Söderström, ny styrelseordförande i Mistra
Ålder: 54 år
Familj: Gift, två barn.
Meriter: vd ABB Sverige och Danmark, ordförande Teknikföretagen, styrelseledamot Svenskt Näringsliv, ledamot av IVA.