Publicerad 2019-12-18

This post is also available in English

Fem år till för att skapa hållbara marknader

Misum har under fem år blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor på Handelshögskolan. Mistra styrelse har nu beslutat att ge centrumsatsningen ytterligare 65 miljoner under fem år. Därmed kan arbetet för att skapa hållbara marknader fortsätta.

Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, startade vid Handelshögskolan i Stockholm 2015. Syftet har varit att främja marknaders hållbara utveckling genom forskning, samverkan med samhällsaktörer och även genom forskningsbaserad utveckling av utbildningen vid skolan.

Den ursprungliga finansieringen från Mistra tar slut vid årsskiftet. Handelshögskolan har därför ansökt om finansiering för Misum i ytterligare fem år. En ansökan som nu alltså godkänts av Mistras styrelse.

Mette Morsing, Misum

– Misum har blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor på Handelshögskolan. Under fas 2 kommer ännu fler institutioner vid Handelshögskolan att engageras i Misums verksamhet, säger Åsa Moberg på Mistras kansli.

Det fortsatta arbetet inom Misum kommer att bygga vidare på resultat från den första femårsperioden, och även breddas. Misum kommer att organiseras utifrån tre kunskapsplattformar som fokuserar på affärsmodeller, redovisningsramverk samt humankapital. Hållbar finans kommer att integreras i samtliga tre plattformar.

Mette Morsing fortsätter som centrumchef, men kommer under kommande fem år att få stöd av en tjänst som fokuserar på samarbeten med andra intressenter.

– Misum kommer i sin andra fas att ytterligare öka samverkan med andra akademiska aktörer, både nationellt och internationellt. Dessutom kommer man öka fokus ytterligare på att involvera intressenter i näringsliv och samhälle, säger Åsa Moberg.

Fakta Misum Fas 2

Tid: 2020-2024

Finansiering från Mistra: 65 miljoner kronor

Läs mer på Centrumets webbsida

Text: Henrik Lundström