Publicerad 2016-02-04

Fjärde och sista utlysningen inom Mistra Innovation

Mistra Innovation har hittills satsat 60 miljoner kronor på innovativa idéer. Nu läggs ytterligare 20 miljoner i potten i en sista utlysning inom programmet. Den riktar sig till företag som vill förbättra produkter och tjänster för att minska olika miljöproblem.

Tidigare utlysningar inom Mistra Innovation har lockat många företag att ansöka. Av dem har 18 fått dela på sammanlagt 60 miljoner kronor. I mitten av februari öppnar en fjärde omgång av programmet, vilket betyder att det då finns ytterligare 20 miljoner kronor att söka senast 8 april.

För alla företag som är intresserade att delta kommer informationsmöten att anordnas i Göteborg 11 februari och i Stockholm 18 februari. Utlysningen vänder sig till små och medelstora svenska företag, som tillsammans med universitet, högskolor och forskningsinstitut vill starta ett forskningsprojekt som påverkar miljön positivt.

Av de företag som hittills har fått stöd har det varit en övervikt av små företag. Därför vill Mistra Innovation nu även uppmuntra något större företag med 20 till 250 anställda att delta.

För att ett projekt ska komma i fråga ska förslaget ha en potential att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. De pengar som Mistra Innovation anslår ska i första hand finansiera projektledarens och den akademiska forskningsorganisationens deltagande i projektet. Övriga kostnader, minst halva projektkostnaden, förväntas projektgruppen stå för själv.

När utlysningen stänger i april kommer alla ansökningar att utvärderas av två externa råd, ett med vetenskapligt fokus och ett med industriellt fokus. Nästa steg är att de som står bakom de mest intressanta ansökningarna kommer blir kallade till en hearing i Stockholm i början av juni. Några veckor senare kommer styrelsen för Mistra Innovation att fatta beslut om vilka som får stöd.

Text: Per Westergård