Publicerad 2017-06-15

This post is also available in English

Förlängd satsning ska ge fler flyktingar forskarpraktik

Satsningen Mistra Refugee Program förlängs med ett år. Mistras olika forskningsprogram kan därmed fortsätta att söka lönebidrag för att ge flyktingar med akademisk bakgrund praktikplats även under 2018.

Mistra Refugee Program initierades under hösten 2015, när antalet flyktingar som kom till Sverige var på rekordhöga nivåer. Tanken då var att satsningen skulle pågå under 2016, men förlängdes senare till att också omfatta 2017. Nu har Mistras styrelse förlängt programtiden med ytterligare ett år. Det innebär att forskningsprogram kan söka medel även under 2018.

– Flera av de som har praktik är fortfarande verksamma inom programmen och det här ger möjligheter för de personerna att få en förlängning av sin praktik. Men det ger också ytterligare möjlighet för fler program att söka medel, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

Hoppas på ökat intresse

Syftet med satsningen var att ge flyktingar med akademisk bakgrund chans till praktik eller provjobb inom något av Mistras forskningsprogram – på ett sätt så att även forskningen gynnas. Men det har varit svårare än väntat konstaterar Thomas Nilsson. Av de fyra miljoner som avsattes – i första hand för lönebidrag – har hittills endast knappt hälften betalats ut.

– Vi hade trott att fler program skulle söka pengar. Men det har funnits svårigheter, bland annat att matcha personer hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten har haft ett väldigt högt tryck på sig och har det fortfarande.

För de som fått medel har dock stödet fungerat bra, konstaterar Thomas Nilsson. Totalt har fyra personer erbjudits praktik – två inom Mistra Urban Futures, en inom Mistra Biotech samt en inom AquaAgri. Dessutom har Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet fått stöd för ett projekt där man samlat syrier i exil för att förbereda uppbyggnaden av Syrien efter inbördeskriget.

Flera nya program startade vid årsskiftet, bland annat Mistra Carbon Exit och Mistra Geopolitics. Thomas Nilsson ser gärna att dessa och andra pågående forskningsprogram söker medel för att erbjuda nyblivna svenskar praktikplatser.

– Vi hoppas förstås att de avsatta medlen ska komma till nytta.