Publicerad 2016-08-31

Forskare kritiska mot EU-förslag – lanserar ny metod för riskbedömning

EU:s förslag att begränsa hormonstörande ämnen har allvarliga brister. Det skriver Christina Rudén, tidigare programchef för MistraPharma, och fjorton andra forskare i ett öppet brev till hälsokommissionären. Forskarna lanserar samtidigt en ny metod för att riskbedöma kemikalier.

I juni presenterade EU-kommissionen ett förslag för att begränsa användningen av hormonstörande ämnen – en grupp substanser som bland annat misstänks orsaka reproduktionsskador, övervikt och diabetes. EU-förslaget som nu varit på remiss fick omedelbart kritik från flera olika håll. En av de kritiska är Christina Rudén, professor vid Stockholms universitet, som ledde det nyligen avslutade forskningsprogrammet MistraPharma.

– Förslaget går helt emot alla tankar om att skapa en giftfri miljö och att skydda barn, som är särskilt känsliga för störningar på hormonsystemet, säger hon.

Tillsammans med en rad internationella forskare på området har hon skrivit ett öppet brev till EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis och kritiserat förslaget, som enligt forskarna är vagt och ställer alltför låga krav på kemikalieproducenterna.

– Förslaget innebär att man måste visa att människor både exponerats för och skadats av kemikalien innan den kan begränsas. Beviskraven är extremt höga. Industrin kommer fortfarande att kunna använda och sälja många av de här ämnena, säger Christina Rudén, som under sommaren också skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bättre och mer transparent

Forskargruppen där Christina Rudén ingår har nyligen presenterat en ny systematisk metod att bedöma miljö- och hälsorisker med kemikalier. Forskarna uppmanar nu EU att införa den nya metoden, bland annat för att bedöma risker med hormonstörande ämnen.

– Vår metod skulle inte lösa hela problemet med EU:s förslag, men tydliggöra att alla tillgängliga studier bör användas, inte bara industrins egna, samt göra riskbedömningen mer transparent.

Initiativet till den nya riskbedömningsmetoden SYRINA (Systematic Review and Integrated Assessment) togs inom forskningsprogrammet MistraPharma. Under 2014 bjöds ett antal internationella experter, från både Europa och USA, till en workshop. Arbetet har nu mynnat ut i en metod som nyligen presenterades i tidskriften Environmental Health. Metoden innebär bland annat en harmonisering av hittills olika processer för riskbedömning mellan Europa och USA.

– Vår metod bygger på andra förslag som finns och delvis också används. Men det har hittills inte funnits en systematisk metod som täcker alla olika delar av riskbedömningsprocessen, och dessutom samtidigt knyter ihop olika synsätt i Europa och USA, säger Christina Rudén.

Testas i fallstudie

I en fallstudie under det kommande året kommer metoden att prövas och utvecklas i ett projekt finansierat av EU och koordinerat av svenska forskningscentret Swetox.

Vilket genomslag den nya metoden får återstår att se. EU:s hälsokommissionär har bjudit in forskarna till ett möte i slutet av september. Men opinionsarbetet med att upplysa om den nya metoden och att påverka beslutsfattare och myndigheter har bara börjat, konstaterar Christina Rudén. Hon ska bland annat även träffa den svenska regeringens utredare om ett Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor.

– Nu vidtar arbete med att anordna workshops, konferenser och att träffa och utbilda myndighetspersoner. Det är ett långsiktigt arbete och inget som går fort. Men processen för riskbedömning av kemikalier måste bli mer systematisk och transparent, och därmed på sikt utvecklas i den riktning som vi föreslår.