Publicerad 2015-04-30

Forskarworkshop om hur IT kan lösa miljöproblem

Spelar du datorspel och kan mycket om spelvärlden? Är du även intresserad av hur IT kan bidra till att lösa miljöproblem? Mistra anordnar i juni en workshop riktad till unga forskare om hur de två intressena kan mötas.

– IT-branschen har utvecklats oerhört mycket. Numera finns möjlighet att exempelvis utnyttja datorspel för att göra kraftfulla simuleringar, exempelvis av framtida klimat eller ekologiska scenarier, säger Christopher Folkeson Welch.

Han har tagit initiativ till workshopen ”How can ICT and computer gaming help us to solve environmental problems?” som anordnas 9 juni i Stockholm. Den är öppen för unga forskare under 35 år, såväl de som precis påbörjat forskarstudier som de som nyligen disputerat. Någon särskild IT-bakgrund är inte nödvändig, alla med intresse för IT och miljöfrågor är välkomna förklarar Christopher Folkeson Welch.

– Jag ser gärna deltagare med bakgrund inom både humaniora och naturvetenskap liksom ingenjörer. Unga människor har vuxit upp med mobiltelefon, dator och internet. Det intressanta är att samla dem och få dem att prata med varandra.

Intressanta föreläsare

Dagen leds av två särskilt inbjudna föreläsare. En är Molly Webb, verksam vid The Smart Group och Zennström Philanthropies i London. Hon har länge jobbat i skärningspunkten mellan IT, innovation och klimat. Bland annat har hon drivit globala projekt om hur IT kan bidra till energi- och resurseffektiviseringar, och har fungerat som rådgivare till amerikanska kongressen. Den andra är Jan Bosch, ursprungligen holländare, som i decennier har varit verksam i IT-branschen som företagsledare, konsult och inom akademin. För närvarande är han professor vid Chalmers inom Software Engineering, och har på senare år utvecklat IT-lösningar tillsammans med transportsektorn.

– De är båda väldigt inspirerande föredragshållare. Efter deras presentationer samlar vi deltagarna i små grupper, som får  diskutera olika frågeställningar och sen redovisa sina slutsatser. Sedan upprepas proceduren i nya grupper med nya frågeställningar.

Underlag för framtiden

Diskussionerna och slutsatserna sammanställs, och blir en del av Mistras omvärldsbevakning.

– Förhoppningsvis kan workshopen ge oss underlag för att så småningom utlysa ett nytt forskningsprogram. Dessutom är det en bra möjlighet för Mistra att nå yngre forskare, säger Christopher Folkeson Welch.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

ANMÄLAN
Intresseanmälan sker till Christopher Folkeson Welch på 0707-323074 eller chris.welch@mistra.org. Antal deltagare är begränsat till max femton personer.