Publicerad 2016-08-31

Forskning om hållbar finanssektor på internationellt möte

Hållbara investeringsmöjligheter och de senaste trenderna inom CSR presenteras på en konferens i slutet av september. Mistra medverkar och berättar om sina forskningssatsningar inom området.

Den internationella TBLI-konferensen samlar återkommande de ledande finansiella aktörerna i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Målet är att utveckla CSR-området och hur finansiella aktörer kan bidra till samhället.  Nästa möte blir i Stockholm 20–21 september med börsföretaget Nasdaq som värd.

Förutom föredrag med tunga investerare och entreprenörer inom hållbara investeringar blir det praktiska workshops med fallstudier och marknadsanalyser. Mistras vd Åke Iverfeldt deltar under konferensen och berättar om hur forskning kan bidra till finansbranschens omställning, bland annat utifrån satsningarna Misum (Mistra Center for Sustainable Markets) och Mistra Financial Systems.