Publicerad 2015-09-10

Forskningscentret Misum uppmärksammas i rapport

Forskningscentret Misum om hållbara marknader spelar en viktig roll i Handelshögskolans arbete för att på allvar inkludera hållbarhet och sociala frågor i både forskning och utbildning. Det framgår av en rapport till FN-organisationen PRME.

Under sommaren lämnade Handelshögskolan en rapport till FN-organisationen PRME, Principles for Responsible Management Education. I den redogörs för hur skolan arbetar för att möta organisationens sex principer om etik, socialt ansvar och hållbarhet. Forskningscentret Misum, som med Mistra som finansiär startade vid årsskiftet, får stort utrymme i rapporten. Centrets betydelse uppmärksammas redan i rektor Lars Strannegårds förord.

– Misum spelar en mycket viktig roll och kommer att vara drivande i vårt fortsatta förbättringsarbete. Dels finns hos forskarna inom satsningen en stor kompetens inom detta område. En viktig del i Misums uppdrag är också att stödja lärarna på Handelshögskolan för att kunna integrera hållbarhet i alla våra kurser.

Arbetet inom Misum uppmärksammas även på den internationella bloggen Primetime, som bland annat drivs av nämnda FN-organisation PRME. I en av två artiklar berättar centrets vd Lin Lerpold om Misums tvärvetenskapliga forskning.

Stärks av ny hållbar satsning

På Mistras kansli är man såklart nöjd med uppmärksamheten för Misum, och det stöd som uttalas av ledningen vid Handelshögskolan. I sitt förord i rapporten berättar rektor Lars Strannegård också om de 40 miljoner kronor som Global Challenges Foundation satsar för att grundutbildningen vid Handelshögskolan redan under 2016 ska integrera globala hållbarhetsutmaningar. En satsning som Mistras Johan Edman ser positivt på. Han hoppas att den tillsammans med Mistras finansiering av Misum, 55 miljoner kronor under fem år, ska bidra till ett ännu större genomslag för hållbarhetsfrågor.

– Satsningen från Global Challenges Foundation skapar ytterligare förutsättningar för genomgripande förändringar vid Handelshögskolan, inte bara inom forskningen utan också inom grundutbildningen, säger Johan Edman.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna