Publicerad 2016-08-31

Första modedoktorn vill bidra till att göra modet mer hållbart

Hållbart mode har länge varit synonymt med långsamt mode, slow fashion. Mistra Future Fashion tittar också på hur det snabba modet kan bli mer hållbart. Att intresset från branschen växer märks bland annat i att forskningsprogrammet fått fyra nya industriella partners.

– Modeindustrin är den tredje största miljöpåverkande branschen globalt sett. Det är viktigt att påverka den i mer hållbar riktning, säger Philip Warkander, modevetare vid Lunds universitet och styrelseledamot i Mistra Future Fashion.

Fortfarande finns en motsättning mellan hållbarhet och mode, konstaterar han. Mode förknippas ofta med en flärdfull livsstil och det är inte givet att modekonsumenter uppskattar miljömedvetna val.

– Det finns ett ökande intresse för hållbarhet bland modeföretagen, men fortfarande saknas kunskap om hur det ska gå till konkret.

Philip Warkander blev landets första doktor inom modevetenskap när han disputerade vid Stockholms universitet 2013 med en avhandling om samspelet mellan stil, sexualitet och kön.

Att branschens intresse för hållbarhet växer märks även inom Mistra Future Fashion. Målsättningen med forskningsprogrammet är att i dialog med företag och forskare bidra till en mer hållbar modeindustri. Nyligen tillkom fyra industriella partners, bland annat Nudie Jeans.

– Det är väldigt roligt, företaget är en pionjär inom hållbart mode, berättar programchefen Sigrid Barnekow.

– Vår vision är att möjliggöra förändring i modeindustrin, och vi välkomnar fler aktörer som som delar den visionen.

Programmet vill påverka attityder

Totalt har programmet nu 12 forskningspartners och 36 industriella partners. Att påverka konsumenternas beteenden är ett av fyra forskningsteman.

– Att arbeta med attityd- och beteendeförändring är bland det svåraste man kan ägna sig åt. Men istället för att bara försöka ändra beteenden jobbar Mistra Future Fashion också för att göra existerande beteende mer hållbart, säger Philip Warkander.

I Sverige konsumerar genomsnittspersonen omkring tio kilo kläder per år, vilket motsvarar ett femtiotal plagg – mer än vi egentligen hinner använda. Som en motrörelse har begreppet slow fashion uppstått det senaste decenniet, konstaterar Philip Warkander. Färre kläder med klassisk design som används under längre tid innebär lägre miljöpåverkan. Mistra Future Fashion vill föra in hållbarhetstänkandet även i det snabba modet.

– Om det enbart är det långsamma modet som är hållbart missar vi många unga konsumenter, som i regler konsumerar en stor mängd kläder. Vi måste också se till att den typen av högtempo-mode kan vara miljömässigt smart.

Istället för att försöka övertyga unga att konsumera färre kläder, försöker till exempel Rebecca Earley, professor i hållbara textilier och modedesign vid University of Arts i London och forskare inom Mistra Future Fashion, se över möjligheten att med hjälp av biobaserade textilier åstadkomma ett supersnabbt och hållbart mode, ”Ultra Fast Forward”.

– Det skulle kunna tänkas att man använder kläderna endast några få gånger, och man kanske inte ens tvättar dem. Istället kunde man få fram komposterbara kläder, förklarar Philip Warkander.

Ökad återvinning ett viktigt mål

En annan utmaning för modeindustrin är att öka återvinningen av kläder och textilier – ett annat forskningstema. Bristande lönsamhet inom textilsortering och avsaknad av återvinningstekniker är några hinder för en återvinning i större skala. Det framgår av en forskningsrapport som Mistra Future Fashion-forskaren Maria Elander och Hanna Ljungkvist vid IVL har presenterat under sommaren. I den har  de intervjuat ett 40-tal aktörer; modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare.

– Ingen enskild aktör sitter på lösningen själv. För att öka återvinningen måste vi ha ett helhetsperspektiv på textilprodukter och textilavfall som cirkulerar i värdekedjan, säger Sigrid Barnekow.

Rapporten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom forskningsprogrammet med att identifiera politiska åtgärder som gynnar både återanvändning och återvinning av textilfiber.

HÅLLBART MODE PÅ STOCKHOLM FASHION WEEK
Under månadsskiftet augusti/september pågår Stockholms modevecka. I samband med det leder Philip Warkander ett seminarium om hållbart mode 1 september. Det sker tillsammans med bland andra Elin Frendberg från Moderådet som också sitter i styrelsen för Mistra Future Fashion och Cecilia Strömblad Brännsten från H&M, en av programmets partners.
Läs mer om seminariet här