Publicerad 2020-09-10

This post is also available in English

Forum för forskningskommunikation sätter ljus på pandemin

Hur bemöts den stora efterfrågan på aktuell forskning och går det att kommunicera ovisshet? Det är frågor som diskuteras den 1 oktober på årets upplaga av Forum för forskningskommunikation med tema "Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi".

Likt de flesta andra konferenser blir FFF i år i digitalt format. Förmiddagen består av gemensamma sessioner och under eftermiddagen finns möjlighet att delta i workshops med olika innehåll.

FFF riktar sig till de som arbetar med forskningskommunikation samt intresserade av ämnet. Mistra är en av arrangörerna, tillsammans med Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova, KK-stiftelsen, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet. Arrangemanget sker i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Här kan du ta del av hela programmet och anmäla dig.