Publicerad 2019-10-28

Hur ska det framtida energisystemet se ut?

Arbetsgruppen för bakgrundsrapporten till utlysningen ”Tekniska lösningar för en klimat- och resursdriven näringslivsomställning” har sammanträtt på Mistras kansli. Rapporten kommer att presenteras för styrelsen vid mötet i december.

Gruppen diskuterade morgondagens energilandskap ur ett samhälls- och industriperspektiv. Ett antal intressanta potentiella forskningsområden identifierades som olika modeller for energimixen, prioriteringar mellan industrin och privata konsumenter och rollen som AI kommer att spela i framtiden.
Avsikten är att arbetet skall leda till en utlysning kring morgondagens energiinfrastruktur under 2020.

Möte med arbetsgrupp för energiinfrastruktur

Linda Bell, programansvarig, Mistra, Markus Wråke (ordförande), VD, Energiforsk, Mikael Hildén, Finska miljöcentralen, Helsingfors, Christopher Folkeson Welch, programansvarig, Mistra och Benjamin Smith, norska forskningsrådet, Norge, diskuterar upplägget till utlysningen. Eiko Yoneki, forskare vid datorsystemlaboratoriet, Cambridge och Philipp Blechinger, vid Reiner Lemoineinstitutet i Berlin, deltog via länk.