Publicerad 2016-06-16

Franskt-svenskt kunskapsutbyte om Arktis

Mistra Arctic Sustainable Development ordnade i början av juni en workshop om urbanisering i Arktis. Initiativtagare var Frankrike, ett land som rent geografiskt ligger 200 mil från den arktiska tundran. Det som lockade var den samhällsvetenskapliga forskningen om urbana frågor.

Frankrike har inga territoriella intressen i Arktis, men är observatörsland i samarbetsorganet Arktiska rådet. Landet har också en livlig aktivitet i regionen och bedriver arktisk forskning med egna forskningsfartyg.

– Franska ambassaden gjorde en propå och var särskilt intresserade av vårt fokus på urbanisering, säger Peter Sköld som är föreståndare för forskningscentret Arcum vid Umeå universitet.

Han delar också chefskapet i Mistra Arctic Sustainable Development tillsammans med Carina Keskitalo. Det var framförallt den samhällsvetenskapliga forskningen i Mistras arktisprogram som intresserade fransmännen. Frågor om urban utveckling, hur man bygger för nordligt klimat, hur man hanterar mötet mellan den urbana miljön och urbefolkningen ansågs adresseras på ett spännande sätt i Umeå.

Särskild uppmärksamhet riktar franska ambassaden mot Kiruna och flytten av staden.

– Kiruna är en ovanlig stad för oss på många sätt, och vi vill veta mer om hur man tar tillvara den arktiska dimensionen av staden när man flyttar den, säger Emmanuel Salmon, vetenskaps och universitetsattaché vid franska ambassaden.

Det finns ett starkt intresse för arktiska frågor i Frankrike, berättar han. I dagarna släpps landets arktiska strategi.

– Tillsammans med Tyskland har vi en forskningsstation i Svalbard och i Antarktis har vi varit i väl över 50 år. Särskilt sedan COP 21 i Paris är klimat och miljö högintressant för oss. Det som händer överallt i världen med klimatet händer ju i ännu högre grad i Arktis.

Workshopen ingår i en serie av fyra seminarier där Umeå är första anhalt. Seminarieserien ska sedan vandra vidare till Finland, där temat är hälsa. I Norge fokuseras därefter på miljö och slutligen ska ett seminarium i Danmark handla om hur det kulturella arvet från lokalbefolkningar tas tillvara.

För Mistra Arctic Sustainable Development är det ett sätt att bryta de egna tankarna mot nya, berättar Peter Sköld.

– Det är alltid intressant att få ett utifrånperspektiv. Att det kommer folk som inte har bott här, och se var de landar i sina slutsatser. Det breddar oss och sår frön till nya samarbeten. Det är också ett sätt för oss att föra ut våra forskningsresultat, säger han.

Mistra Arctic Sustainable Development utvecklar kunskap om de sociala, ekonomiska och politiska aspekterna av Arktis framtid ur ett hållbarhetsperspektiv. I april höll programmet sitt årliga möte som inkluderade forskare, avnämare och lokalbefolkning. Mötet hölls i finska Ylläs.

– Vi hade öppna möten med lokalbefolkningen och en halv dag med våra avnämare. Den här sortens möten föder mängder av nya idéer som vi som bäst håller på att samla in. Vi har en lång lista med förslag.

Arktisprogrammet har en reservpott avsatt för den händelse att nya forskningsidéer behöver starthjälp och den potten väntas nu komma till användning enligt Peter Sköld.