Publicerad 2017-09-21

This post is also available in English

Future Forests vill driva debatten vidare

Mistraprogrammet Future Forests, som efter sitt avslut lever vidare som en av SLUs fyra framtidsplattformar, producerar nu fem filmer för att sprida kunskap om de vägval svensk skog står inför.

Mistraprogrammet Future Forests forskade under åtta år om en hållbar framtid för svensk skog. En tanke var att de med stöd av kunskap skulle kunna bidra till att jämka samman olika intressen inom produktionsskogsbruk, naturvård, rennäring och rekreation.

När nu Future Forests lever vidare som plattform på SLU vill man fortsätta att delta i debatten. Det är i det sammanhanget som filmerna producerats.

Annika Nordin var programchef på Future Forests:

– Det pågår en intensiv debatt om svensk skog där de olika intressena kan tyckas stå längre från varandra än tidigare. Man är helt enkelt oense om skogen.

Och alla använder klimatförändringen som argument för sin sak. Det gäller både de som vill bevara skogen för naturvård och de som vill avverka den för framställning av förnybara material och energi.

– Vår idé är att göra ett inspel i den debatten, ge den lite bränsle i form av kunskap. Vi känner att man behöver prata om skogen, säger Annika Nordin.

De fem filmerna, varav två redan har lanserats, är mellan sju och tio minuter långa. De handlar om en skog i förändring, om en variationsrikare skog, om klimatnyttig skog, om skogens sociala värden och skogens vatten.

Korta klipp från filmerna har lagts ut på Facebook och de har fått mängder med kommentarer. En del ganska kritiska vilket har ställt nya krav på forskare som kanske inte är vana att gå i svaromål i sociala medier.

– Men det är ett bra sätt att få oss prata om skogen, säger Annika Nordin.

 https://www.facebook.com/vimasteprataomskogen/länk till annan webbplats

http://www.slu.se/ew-nyheter/2017/6/filmer-ska-fa-oss-att-prata-om-skogens-roll/länk till annan webbplats

Text: Thomas Heldmark