Publicerad 2015-01-29

Fyra forskargrupper vill driva nytt program om cirkulär ekonomi

I höstas utlystes det nya forskningsprogrammet Produktdesign och resurseffektivitet påvägen mot en cirkulär ekonomi. När ansökningstiden gick ut strax före jul hade fyra ansökningar kommit in.

Bakom de fyra ansökningarna till programmet står olika konstellationer av lärosäten och/eller forskningsinstitut. Som ansvarig för respektive ansökan står Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, IVL samt RISE, Research Institutes of Sweden.

– Intresset är glädjande, och ungefär vad vi hade förväntat oss, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Inom kort utses en internationell expertgrupp, vars uppgift blir att förorda en av ansökningarna. Expertgruppen träffas i Stockholm i mitten av februari. Då kommer också representanter för respektive konstellation att närvara och ges möjlighet att presentera sig närmare. Expertgruppen sammanställer därefter en rapport med sin rekommendation. Om allt går enligt plan kan Mistras styrelse ta beslut vid sitt nästa möte 24 mars.

Ambitionen är att det nya forskningsprogrammet ska starta vid halvårsskiftet 2015. Den totala budgeten är på 60 miljoner kronor under fyra år, varav Mistra bidrar med 42 miljoner kronor.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna