Publicerad 2020-06-18

This post is also available in English

Fyra programförslag vidare i energiutlysning

I februari öppnade Mistra utlysningen för ett forskningsprogram om energitransitioner ur ett systemperspektiv. Nu går fyra programförslag vidare i utlysningsprocessen.

En utvärderingspanel med fem internationella experter har utvärderat de femton inkomna ansökningarna. Panelen rekommenderar att fyra av programförslagen erbjuds att gå vidare till steg 2 i utlysningsprocessen. Dessa fyra förslag möter bäst utlysningens kriterier och håller högst kvalitet, anser panelen.

Nu har Mistras styrelse beslutat att följande fyra förslag erbjuds möjlighet att lämna in programförslag enligt steg 2 av utlysningen ”Energitransitioner – ett systemperspektiv”. De andra programförslagen avslås.

1. Mistra Energy transitions: Systems, institutions and economies for energy transitions, inlämnat av Lunds universitet.

2. Integrated energy system transition management: the case-study of Gotland and a replication plan for Sweden – Go Systemic, inlämnat av Uppsala universitet.

3. Mistra Energy Transition Accelerator (META) – Data driven decision support accelerating the energy transition, inlämnat av RISE Research Institute of Sweden.

4. Mistra Electrification for the future, inlämnat av Energiforsk.