Publicerad 2016-12-19

Går det att rädda Arktis? Stor konferens om Arktis framtid

Vad står på spel i Arktis? Forskare vid Mistra Arctic Sustainable Development och Stockholm Resilience Centre presenterade en ambitiös rapport om Arktis framtid under en konferens i november.

Den 25 november träffades forskare för att diskutera Arktis framtid. Tillsammans presenterade de slutsatserna från en ambitiös rapport som Arktiska rådet står bakom. Det var slutkonferensen av Arctic Resilience Report som hölls i Stockholm och som samlade experter, industrirepresentanter och politiker.

På plats fanns bland andra Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Annika Nilsson, som är verksam inom Mistra Arctic Sustainable Development, och miljöminister Karolina Skog. Moderator för konferensen var Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, SEI.

Arctic Resilience Report är resultatet av fem års ansträngningar. Arbetet har letts av forskare från Stockholm Environment Institute, SEI, och Stockholm Resilience Centre, men har därutöver inkluderat ett stort antal forskare och avnämare. Med olika perspektiv har de tillsammans analyserat hur sårbart Arktis är och hur klimatförändringar där påverkar, inte bara arter, geografi och människor i regionen, utan hela planeten.

Negativa och positiva faktorer

Sarah Cornell, Stockholm Resilience Centre, är en av de som arbetat aktivt med rapporten. Hon medverkade under konferensen.

– Vi har försökt förstå förändringarna i Arktis i fråga om kritiska tipping points. Men vi har även hittat faktorer som stöder resiliens, och identifierat vägval som stärker förmågan till anpassning, säger hon.

I rapporten slås fast att de förändringar som sker i Arktis i första hand beror på yttre faktorer.

Den starkaste drivkraften är klimatförändringarna, som sker snabbare vid polerna än på den övriga planeten.

Men även andra miljöförändringar äger rum som en följd av den snabba sociala och ekonomiska utvecklingen i regionen. Sarah Cornell talar om drivkrafter som tycks självgenererande.

– Faktum är att Arktis social-ekologiska system utsätts för flera stressfaktorer samtidigt, säger Sarah Cornell.

Delat ansvar för Arktis behövs

Sarah Cornell ser en kluvenhet i diskussionerna kring Arktis framtid. Samma länder som med stor oro ser klimatförändringarna, skönjer möjligheter till ökad sjöfart och oljeutvinning – verksamheter som i högsta grad späder på den negativa utvecklingen.

– En av de viktigaste slutsatserna i rapporten, som alla är överens om, är det delade ansvaret för Arktis framtid, säger hon.

Rapporten initierades under det tidigare svenska ordförandeskapet i Arktiska Rådet, men slutsatserna och resultaten vandrar vidare in i det amerikanska ordförandeskapet. Under 2017 planeras uppföljande konferenser med samma tema, både i Sverige och USA.