Publicerad 2018-05-02

This post is also available in English

Genombrott för kopparfri båtbottenfärg

Göteborgsföretaget I-Tech, som på ett smart sätt skyddar fartyg mot påväxt av havstulpaner, fick nyligen sin hittills största order. Bolaget, som i en uppbyggnadsfas finansierades av Mistra, har under de senaste två decennierna gått från lovande labbförsök till en beprövad produkt för kommersiell sjöfart.

När den japanska färgtillverkaren Chugoku Marine Paints, CMP, nyligen tecknade ett långsiktigt affärsavtal med I-Tech var det ytterligare ett kvitto på att bolagets produkt numera är ett fungerande alternativ till de kopparbaserade båtbottenfärger som alltjämt dominerar marknaden.

– Det är vår hittills största order, som kommer att räcka till någon miljon liter båtbottenfärg. Det är en bekräftelse på det ökande intresset för vår produkt, säger företagets forskningsansvarige Dan Isaksson, som konstaterar att ordervärdet med råge överstiger bolagets omsättning förra året på 18 miljoner kronor.

I-Tech har under flera års tid samarbetat med CMP, en av världens största aktörer inom marina färger. Bland annat har man genomfört fullskaletester på fartyg, och 2016 lanserade CMP de första två kommersiella båtbottenfärgerna innehållande I-Techs produkt. CMP:s beställning i början av året är det senaste kvittot på att I-Techs produkt är etablerad på marknaden, konstaterar Dan Isaksson.

– CMP är den färgtillverkare som har kommit längst i användningen av vår substans. En annan stor aktör inom marina färger, Hempel, har också släppt en produkt där vår substans ingår och flera andra färgtillverkare är intresserade, säger han.

På fartyg och andra ytor under vattnet växer med tiden alger och andra havslevande organismer. Påväxten ökar fartygens vattenmotstånd och därmed bränsleförbrukningen, med så mycket som upp till fyrtio procent. Båtbottenfärg, så kallad antifouling, är en ekonomisk fråga för rederier, men blir också en viktig miljö- och klimatåtgärd globalt, inte minst med tanke på att sjöfarten står för 90 procent av världens frakttransporter.

I slutet av 1990-talet jobbade forskare vid Göteborgs universitet för att hitta nya hållbara metoder att förhindra påväxt av havstulpaner. Bland annat testades ett sövningsmedel för hundar och katter, medetomidin. Det visade sig att havstulpanens larver, snarare än att sövas, blev överaktiva och inte förmådde fästa på ytan som vanligt. Forskarna insåg den kommersiella potentialen och bildade år 2000 bolaget I-Tech.

I-Tech fick, redan i ett tidigt skede, ekonomiskt stöd av Mistra. Det skedde inom ramen för forskningsprogrammet Marine Paint, som pågick 2003–2011.

– Vi har gått från det Mistra-finansierade projektet och de initiala försöken i början av 2000-talet. De senaste tio åren har vi fortsatt att utveckla produkten, men vi har också jobbat mycket med att få vår substans godkänd av olika myndigheter, säger Dan Isaksson.

Fortfarande dominerar kopparbaserade färger, 80–90 procent av marknaden utgörs av båtbottenfärger innehållande kopparoxid. En fördel med I-Techs produkt, som säljs under namnet Selektope, är att det räcker med låga koncentrationer av den aktiva ingrediensen – cirka 0,1–0,2 procent av den färdiga färgen. Det kan jämföras med de kopparbaserade färgerna som till ungefär hälften utgörs av kopparoxid. Eftersom delar av färgen förr eller senare hamnar i den marina miljön är det en fördel att I-Techs produkt är biologiskt nedbrytbar.

De senaste åren har bolaget lagt ner stora insatser i arbetet gentemot olika internationella myndigheter. En stor framgång kom för drygt två år sedan då produkten godkändes inom EU. Visserligen finns den stora marknaden i Asien, framför allt i Kina, Japan och Sydkorea, men EU-godkännandet är en viktig signal, säger Dan Isaksson.

– EU har den mest restriktiva lagstiftningen i världen. Har man tagit sig igenom den visar det att man är seriös och klarar tuffa kvalitetskrav.

Efterfrågan och produktionsvolymen har ökat stadigt de senaste åren. För fem år sedan låg den årliga produktionen på tiotals kilo. Idag tillverkas flera ton årligen, och Dan Isaksson räknar med att produktionen ska fortsätta att öka. En nyanställning till sommaren innebär att bolagets personalstyrka går från tre till fyra heltidsanställda – sedan tidigare jobbar fyra deltid.

Fortfarande uppvisar dock bolaget dock röda siffror. Dan Isaksson hoppas att man inom en snar framtid inte ska behöva förlita sig på riskkapital för att driva verksamheten, utan också generera vinst.

Parallellt med fortsatt utvecklingsarbete med färgproducenter, försöker I-Tech också hitta nya användningsområden för sin unika substans. I teorin skulle påväxt av havslevande organismer kunna förhindras på exempelvis fendrar, kablar och utrustning inom fiskodling.

– Vi driver studier där vid tittar på andra marina applikationer där man vill undvika påväxt. Men det är fortfarande på försöksnivå, säger Dan Isaksson.

Text: Henrik Lundström