Publicerad 2015-04-30

Hållbar plast i fokus för ny utlysning

Ett nytt Mistraprogram ska göra plastbranschen mer hållbar, och förhoppningsvis hjälpa den svenska processindustrin att bli mer konkurrenskraftig. Intresserade grupper av forskare och företag kan fram till september söka medel i utlysningen Plast i ett hållbart samhälle.

Plast är både billigt och enkelt att tillverka, och kan användas till i stort sett allt. Fördelar som samtidigt är en nackdel ur miljösynpunkt, exempelvis är det billigare att tillverka ny plast än att återanvända uttjänta produkter. Så beskriver Christopher Folkeson Welch på Mistra bakgrunden till den nya utlysningen Plast i ett hållbart samhälle. Han framhåller att den har ett pragmatiskt synsätt på plastens centrala roll i dagens samhälle.

– Det går inte att förbjuda eller begränsa användningen av plast, däremot kan man försöka göra tillverkning och användning mer hållbar, säger han.

Viktigt få med näringslivet

Utlysningen tar sikte på att lösa praktiska miljöproblem snarare än att studera miljöeffekter relaterade till plast. Därför är det viktigt att industriföretag ingår i ansökningarna. Av forskningsprogrammets totala budget på 60 miljoner kronor över fyra år ställer Mistra upp med 45 miljoner kronor. Resterande del ska komma från medverkande i ansökningen.

– Det ser vi som en garanti för att industrin kommer med, och att resultaten kommer till praktisk nytta. Vi hoppas att programmet ska stärka plastindustrin i Sverige och att vi får igång användningen av förnybara råvaror, säger Christopher Folkeson Welch.

En viktig utmaning är att utveckla nya tekniska lösningar. Det handlar om dels att producera plast med förnybara råvaror, dels att ta fram nya, mindre giftiga, tillsatser. En annan central frågeställning är ökad återanvändning, återtillverkning och återvinning av plast.

– Plast som redan finns i systemet måste kunna återanvändas, exempelvis som råvara för ny plast. Men det kräver bland annat en effektiv sortering av olika plastsorter. Det är en fråga som bör inkludera såväl återvinnings- som tillverkningsindustri, säger Christopher Folkeson Welch.

Bred systemsyn behövs

Förutom tekniska forskningsinsatser bör forskningsprogrammet ha en övergripande systemsyn, och inkludera studier av samverkan mellan olika aktörer – allt från råvaruleverantörer och återvinningsföretag till konsumenter. Forskningen bör också utveckla nya affärsmodeller och styrmedel.

Utlysningen pågår mellan april och september 2015. Därefter kommer en internationell expertgrupp att granska ansökningarna och kalla till en hearing i oktober. I december fattar Mistras styrelse beslut om vilken ansökan som beviljas medel. Om allt går som planerat är förhoppningen att forskningen ska kunna inledas under första kvartalet 2016.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

KONTAKT

Christopher Folkeson Welch
0707-323074, chris.welch@mistra.org