Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Hydraulvätska med global potential

Petroleumbaserade hydraulvätskor är ett hot mot både miljö och klimatet. En fossilfri variant har utvecklats inom programsatsningen Mistra Innovation. Planen är att lansera en produkt inom något år. Miljöpotentialen är stor, inte bara i Sverige utan även globalt.

Hydraulik används för att driva en lång rad maskiner och processer inom industrin, exempelvis skogsmaskiner, gruvborrar och turbiner inom vattenkraftproduktion. Hydraulvätskor är dock fortfarande till stor del petroleumbaserade, och läckage är vanliga. Bara i Sverige beräknas skogsmaskiner varje år släppa ut omkring fyra tusen ton olja i den svenska naturen.

– Hydrauloljan som läcker ut orsakar en direkt förorening av sjöar och mark. Den hydraulolja som finns kvar i maskinen leder till andra problem, eftersom den destrueras och förbränns vilket istället ger utsläpp av koldioxid till atmosfären, säger Roland Larsson, professor vid Luleå tekniska universitet.

Ett projekt inom Mistra Innovation har de senaste åren arbetat för att utveckla en ny fossilfri hydraulvätska. Sustainalube AB, ett start up-företag i Luleå, jobbar tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och flera svenska företag. Projektledare är Yijun Shi, kollega till Roland Larsson på Luleå tekniska universitet, och även verksam som forskningschef vid Sustainalube AB.

Konceptet bygger på att optimera en hydraulvätska baserad på glycerol och vatten. Glycerol, en restprodukt från tillverkning av biodiesel, har låg miljöpåverkan – det används idag exempelvis i tvål och handkräm och är dessutom godkänd som livsmedelstillsats.

Projektresultaten hittills, både i laboratoriet och från fullskaliga tester, har också varit positiva. Bland annat har vätskan använts i en travers i Rönnskärsverken i Boliden med gott resultat.

– Vi har fått fram en produkt med flera bra egenskaper, bland annat med lägre friktion än dagens hydrauloljor. Friktionsförlusterna ser ut att kunna minska med mellan 10 och 50 procent, säger Roland Larsson.

Projektet, som avslutas under 2019, fortsätter med fortsatt optimering och fördjupade drifttester. Bland annat ska Sustainalube testa hydraulvätskan i en skogsmaskin i norra Sverige. Om allt går som planerat, räknar man med att lansera en produkt nästa år, i första hand på den svenska marknaden men på sikt även i Europa och resten av världen.

Att komma ifrån oljebaserade hydraulvätskor är helt nödvändigt med tanke på klimatförändringarna, men det kommer att ta tid att, tror Roland Larsson.

– Det här är en väldigt konservativ bransch, som oljeindustrin står bakom. Men på sikt kommer marknaden att bli gigantisk. Då kommer vi att ha ett mycket bra läge med patent och en färdig produkt, säger han.

Mistra Innovation är en satsning där 24 små och medelstora företag, i samarbete med universitet och högskolor, har drivit forsknings- och utvecklingsprojekt med hög miljöpotential. Programmet avslutas under 2019, och Lars Frenning, programchef för Mistra Innovation är mycket nöjd.

– Hittills har vi haft ett fantastiskt utfall. 16 projekt är avslutade. 14 av projekten har resulterat i färdiga produkter, varav tio har börjat marknadsföras och säljas.

Länkar:

Läs mer om projektet ”Glycerol”

Läs mer om Sustainalube och övriga 23 projekt

 

Text: Henrik Lundström