Publicerad 2018-09-26

This post is also available in English

Idrott och friluftsliv i fokus i nytt forskningsprogram

Ett nytt Mistra-finansierat forskningprogram om idrott och friluftsliv beräknas starta vid halvårsskiftet 2019. En utlysning har öppnats och den som vill söka har fram till den sista november på sig att lämna in en ansökan.

Idrottsutövning och friluftsliv involverar många människor och det finns därmed stora möjligheter att bidra till en samhällsomvandling genom att agera inom dessa områden. Det konstaterade den internationella expertgrupp som i våras, på uppdrag av Mistra, lämnade sina förslag om hur ett nytt forskningsprogram skulle kunna utformas.

I juni startade Mistra därför en utlysning, som bygger på expertgruppens rekommendationer. I utlysningen läggs en särskild tonvikt på tre forskningsområden:

  • Miljöeffekter av idrott och friluftsliv
  • Beteende, praktiker och beslutsfattande av individer och grupperingar
  • Styrning och förvaltning

Forskningsprogrammet ska ha fokus på idrott och friluftsliv, där ”deltagande i idrottsaktiviteter såväl som idrott med åskådare omfattas, och där friluftsliv både i stadsmiljö och glesbygd är av intresse.”

Som vanligt när det gäller Mistraprogram är det viktigt att presentera ett tvärvetenskapligt angreppsätt och att under hela forskningsprocessen – från planering till slutredovisning – involvera sakägare och intressenter från offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle.

Utlysningen stänger 30 november. Därefter kommer ansökningarna att utvärderas av internationella experter. I mars 2019 beslutar Mistras styrelse om tilldelning. Programstart är preliminärt planerad till 1 juli 2019.

Frågor om utlysningen besvaras av Åsa Moberg:
070-732 46 02, asa.moberg@mistra.org.

Läs mer:

Utlysningen

Att driva Mistraprogram

Text: Henrik Lundström