Publicerad 2015-06-11

Idrott och geopolitik två möjliga nya forskningsområden

Hur idrott kan bedrivas hållbart liksom kopplingen mellan geopolitik och miljöfrågor kan i framtiden bli nya forskningsprogram hos Mistra. Men först ska förutsättningarna utredas vidare, något Mistras styrelse beslutade i början av juni.

Förslag på möjliga forskningsprogram tas hela tiden fram inom Mistra. Ett av de senaste rör geopolitik och hållbar utveckling.

– Vi ser en orolig värld just nu. Det finns många kopplingar mellan geopolitik, klimat och miljö, inte minst när det gäller flyktingsituationen i världen, säger Thomas Nilsson på Mistras kansli.

Han förklarar att man i Mistras pågående forskningsprogram om Arktis redan har närmat sig forskningsfrågor som tangerar geopolitik.

 – Exempel är bland annat där länder försöker kapa åt sig rättigheter för att bryta olja och värdefulla mineraler.

Idrott med mindre konsumtion

Ett helt annat ämne som ligger i tiden är idrott och träning. Hur sådana aktiviteter kan påverka miljön mindre kan nu också bli föremål för en kommande forskningssatsning från Mistra.

– Träning och idrottsutövning har de senaste åren fått allt större utrymme i människors liv. Och det är förstås väldigt bra för den enskildes hälsa. Men många träningsaktiviteter driver också på en ökad konsumtion – av kläder, personlig utrustning och resor för att kunna utöva sin idrott, säger Thomas Nilsson.

Mistras styrelse fattade vid sitt möte i början av juni ett så kallat inriktningsbeslut om att gå vidare med arbetet kring både geopolitik och idrott. Nästa steg blir nu att anlita internationella experter som ska belysa ämnena och ge förslag på konkreta frågeställningar. Eventuella utlysningar ligger ytterligare något år framåt i tiden.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna