Publicerad 2016-12-19

Johan Rockström fransk hederslegionär

Johan Rockström har tilldelats Frankrikes främsta orden och kan nu kalla sig riddare av hederslegionen. Han får utmärkelsen både för sina egna och Stockholm Resilience Centres insatser i samband med klimatmötet i Paris och för att ha ökat allmänhetens medvetande om klimatförändringen.

– Att den franske presidenten har uppmärksammat min gärning är en stor ära.

Han är inte den första svensk att tilldelas den franska hederslegionen. Det gör inte utmärkelsen mindre värd, det är fortfarande en mycket liten skara som har rätten att bära den vit-gröna ordensmedaljen i sitt röda band.

– Att jag har fått utmärkelsen är en lika oväntad som stor ära, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre.

Att det är en fransk president som nu ger honom ett erkännande gör honom extra glad. Inte minst eftersom har fick sin forskarutbildning i Frankrike och för att han under många år var verksam i de tidigare franska kolonierna i Västafrika.

– Det gör att jag ofta har arbetat nära duktiga franska forskare något som vi annars inte är så bra på i Sverige. Här vänder vi oss lite för mycket mot den anglosaxiska världen och missar därmed att bygga relationer i andra delar av världen.

Vad betyder utmärkelsen för dig personligen?

Utnämningen är inte bara till mig, det är lika mycket en uppskattning för den forskning som vi bedriver inom Stockholm Resilience Centre men även för att de forskningsresultat vi har fått fram blev en del av den grund som klimatavtalet i Paris bygger på. Det ger oss även råg i ryggen att fortsätta vårt arbete i framtiden.

Varför har du fått hederslegionen?

Jag antar att det är för det arbete som jag och mina kollegor gjorde inför klimatmötet i Paris. Inte minst den del som vi döpte till Earth Statement, där vi samlade de åtta viktigaste punkterna som ett baskrav för vad vi ansåg att politikerna måste enas kring för att klimatmötet skulle kunna betraktas som en framgång. Vi lyckades få igenom sex av de åtta kraven. Det betyder att vi inte lyckades fullt ut men i avtalet står numera att världens politiker ska följa de vetenskapsbaserade klimatmålen. Det ger oss ett incitament att fortsätta att samla forskare för att ta fram vetenskapliga synteser som bidrar till en hållbar utveckling.

Vad har Mistras stöd haft för betydelse för att du har kunnat få den position du har idag?

Utan den generösa grundplåt som vi fick från Mistra när vi startade Stockholm Resilience Centre hade den här utmärkelsen inte kunnat bli aktuell. Men den långsiktiga satsningen har även haft en helt avgörande betydelse för att vi skulle kunna bli ett internationellt ledande forskningsinstitut. Det innebär att vi numera är en viktig nod när det gäller att föra forskningsfronten framåt inom vårt område. Därför kan jag utan att tveka säga att det går en rak linje från Mistras satsning och min utmärkelse.

FAKTA: HEDERSLEGIONEN

Hederslegionen är en fransk orden instiftad den 19 maj 1802 av Napoleon och är Frankrikes förnämsta statsorden. Den delas ut av Frankrikes president, som är ordens stormästare, genom dekret och på förslag från regeringen och ordens storkansler.

Franska medborgare, både kvinnor och män, kan tas upp som medlemmar i orden efter framstående meriter i militär eller civil verksamhet. Utländska medborgare som tjänat Frankrike kan tilldelas ordensinsignier, men kan enligt lag aldrig tas upp som ordensmedlemmar.