Publicerad 2018-12-12

This post is also available in English

Klimatmötet i Polen engagerar många Mistra-forskare

FN:s klimatmöte, COP24 i Katowice i Polen är den kanske viktigaste klimathändelsen sedan Parisavtalet 2015. Det är nu de fina talen ska bli till verkstad. Bland deltagarna finns forskare och representanter för flera av Mistras forskningsprogram.

En central roll vid mötet i Katowice har de officiella förhandlingsdelegationerna haft. Men liksom på tidigare klimatmöten medverkar även en lång rad representanter för civilsamhället, miljö- och biståndsorganisationer, experter och forskare, bland annat från Mistra.

– Vi tycker det är viktigt att våra forskare deltar. Klimatet berör många av våra program både direkt och indirekt, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Mistra har sedan ett tiotal år status som observatör till klimatkonventionen – i likhet med ett tjugotal svenska NGO:er och universitet. Det innebär att Mistra varje år får utse representanter som får delta i olika sidoevent och publika evenemang. En uppskattad möjlighet hos programmen, eftersom antalet platser under klimatmötena är begränsade. Mistra ser mötet som en bra erfarenhet för forskarna.

– Det är viktigt för att föra fram den egna forskningen och resultat under mötet, men det är även en bra erfarenhet, särskilt för yngre forskare, att ta del av hur det internationella policyarbetet går till, säger Thomas Nilsson.

Under mötet i Katowice har totalt fem observatörer deltagit genom Mistras ackreditering. Bland dem tidigare miljöministern Lena Ek, som idag är styrelseordförande för Mistra Geopolitics. De program som varit representerade är Mistra SAMS, Mistra Geopolitics och Mistra Sustainable Consumption.

I kommande nyhetsbrev kan du läsa intervjuer med några av de Mistra-forskare som deltog vid mötet i Katowice.

Text: Henrik Lundström