Publicerad 2016-06-16

Konferens för att ena olika syn på skogens klimateffekter

Frågan om vilken betydelse skogen har för klimatet har fått ny aktualitet, inte minst sedan vissa forskare hävdat att skogsbruket i Europa bidrar till jordens uppvärmning istället för att minska den. Reaktionerna från forskarvärlden har varit starka och därför bjuder Future Forests in till en konferens som ska försöka reda ut hur det verkligen förhåller sig.

Skogens betydelse för klimatet har diskuterats många gånger. Frågan har fått ny aktualitet sedan en artikel i tidskriften Science hävdat att skogsbruket driver på klimatförändringen, och inte tvärtom som länge har varit den allmänna meningen.

Artikeln gav snabbt upphov till en intensiv debatt i forskarvärlden. Ett mejlforum skapas där ett 70-tal forskare från stora delar av världen med emfas argumenterade för sin sak.

– Debatten blev snabbt polariserad och skulle knappast föra frågan framåt. Inte så mycket beroende på att vi tyckte så olika utan för att vi använde begrepp på olika sätt och utgick från olika antaganden och därmed pratade förbi varandra, säger Tomas Lundmark, skogsskötselprofessor vid SLU och verksam inom Future Forests.

Det enda sättet att få ordning på diskussion var att alla aktörer träffades, tänkte Tomas Lundmark. Sagt och gjort – i samarbete med Future Forests och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien bjöd han in alla kontrahenter till ett seminarium 22 juni i Stockholm.

– Förhoppningen är att vi ska förstå varandra bättre när vi ser varandra i ögonen.

Bland dem som kommer finns många internationellt välkända namn. Två av dem är Kim Naudts och Sebastian Luyssaert, författarna till artikeln om skogens betydelse för klimatet i Science. Den andra sidan representeras bland annat av forskare som Pekka Kauppi och Gert-Jan Naaburs som har varit med och tagit fram en IPCC-rapport som menar att ett aktivt skogsbruk är ett effektivt sätt att motverka klimatförändringarna.

Att reaktionen på Science-artikeln blev så häftig kan bero på att det länge har funnit en relativt bred samsyn inom forskarvärlden om att biomassa är en hållbar, koldioxidneutral resurs med förutsättningar att vara en del av lösning på den pågående klimatförändringen. I Sverige och Finland har åsikten haft ett extra stort stöd, kanske beroende på att vi utnyttjar vår skog mer än många andra länder och att den därmed har blivit en betydande del av vår energimix.

När man ska beskriva skogsbrukets klimateffekter kan man inte bara titta på vad som händer i skogen. Man måste också ta hänsyn till att många skogsprodukter ersätter fossilt kol och olja något som minskar tillförseln av koldioxid till atmosfären. En aspekt som saknas i flera studier, menar Tomas Lundmark.

– Inom Future Forests hade vi tidigare en infekterad strid om huruvida fler trädarter i skogen skulle leda till ökad tillväxt. Genom att strukturera frågan och ordna ett seminarium på KSLA kunde vi enas. Förhoppningsvis kan vi göra samma sak igen.

I nästa nyhetsbrev återkommer vi med en rapport om forskarna lyckades enas i synen om skogen betydelse för klimatutvecklingen.