Publicerad 2016-06-16

Konferens om rättvisa städer – vad är det och hur går de att skapa?

Den som är intresserad av hållbar stadsutveckling och rättvisa städer beger sig lämpligen till Göteborg i september. Mistra Urban Futures arrangerar då sin första årliga konferens.

Sedan 2010 har det internationella forskningscentret Mistra Urban Futures jobbat med hållbar stadsutveckling. Viktiga frågor för centret rör social rättvisa, gröna städer och tillgänglighet för alla människor. Men vad ryms i begreppet rättvisa städer? Och hur kan en rättvis stad förverkligas? Det diskuteras på konferensen Realising Just Cities.

– Att skapa rättvisa städer kan inte åstadkommas av enskilda personer. En förutsättning är att det sker i medskapande mellan invånare, politiker, forskare, näringsliv och organisationer. Konferensen är till för dem som vill lära sig mer om hur medskapande går till. Vi vill se mycket diskussioner mellan forskare och praktiker, säger Ulrica Gustafsson, eventansvarig vid Mistra Urban Futures.

En av konferensens huvudtalare är Debra Roberts från Sydafrika, som sedan tre decennier jobbar med stadsutveckling i Durban, en storstadsregion med cirka 3,5 miljoner invånare. Hon kommer under konferensen att föra ett samtal om medskapande tillsammans med John Robinson, professor vid University of Toronto.

– Jag hoppas på väldigt intressanta samtal mellan föredragshållare och besökare från olika delar av världen. Vi pratar ofta om att svenska städer är segregerade. Under konferensen kan vi jämföra oss, hur har man jobbat på andra håll i världen?

Till konferensen, som pågår 19–20 september, förväntas omkring 150 deltagare. Under konferensen får deltagarna lyssna till ett antal föredrag, men även själva delta i diskussioner i mindre grupper.

– Det här är angelägen kunskap för kommuner och regioner, liksom för forskare, civilsamhälle och näringsliv. Vi ser konferensen som ett viktigt bidrag till kunskapsspridning och nya initiativ, säger Ulrica Gustafsson.