Publicerad 2017-09-21

This post is also available in English

Kungliga samtal om miljö och utveckling

År 1992 bjöd kung Carl XVI Gustaf in forskare och beslutsfattare från olika delar av världen till ett samtal om angelägna miljöfrågor. Sedan dess har Royal Colloquium varit ett återkommande arrangemang. I år var Mistras vd Åke Iverfeldt med i ett samtal om miljö som samhällsfråga.

Att samla en utvald krets av experter från när och fjärran för att samtala om angelägna miljöfrågor var en idé som kung Carl XVI Gustaf fick redan 1992. Arrangemanget som därefter har genomförts vartannat år går under namnet Royal Colloquium.

I år firades 25-årsjubileum på Confidencen vid Ulriksdal slottsteater. Som värd för mötet passade kungen på att hälsa välkommen med både uppmuntrande och uppfordrande ord.

”Väldigt mycket har hänt i samhället på 25 år – och det har även i hög grad påverkat vår syn på miljön. Den geopolitiska kartan har ritats om. Den europeiska unionen har tillkommit som en viktig faktor. Teknikutvecklingen har varit dramatisk. Och, inte att förglömma: vi har faktiskt blivit två miljarder fler på vår jord.

Vissa problem som diskuterades för ett par decennier sedan är inte längre aktuella på samma sätt. Jag kan påminna om försurning av våra sjöar, förtunningen av ozonskiktet eller hotet från miljögifter som DDT. Samtidigt har andra utmaningar blivit allt mer påtagliga. Det viktigaste exemplet är utan tvekan klimatförändringarna. Här har forskning och beslutsfattande en uppgift som kräver kunskap och samarbete. Inte minst på det internationella planet.”

Mistras vd Åke Iverfeldt deltog i ett samtal med Darja Isaksson, strateg inom digital transformation och SVT:s utrikeskorrespondent Erika Bjerström på temat ”Miljö – en samhällsfråga. Hur ser dagens agenda ut?”.

Gemensamt belyste de konsekvenserna av klimatförändringarna och vilka framsteg som görs. Och inte minst behovet av att alla aktörer arbetar tillsammans, liksom att utnyttja den stora potential som digitaliseringen utgör när det gäller att sprida kunskap.

Dagen avrundades av Johan Kuylenstierna och Marie Jurisoo från Stockholm Environment Institute. Rubriken för deras medverkan var ”Arvet – vilket är budskapet till nästa generation?”.

Enligt dem måste vi lyfta ämnen som skapandet av hållbara städer men de framhöll även värdet av empati och solidaritet.

I samband med jubileet släpptes även boken En värld i förändring. I den berättar Kungen om tjugofem års erfarenhet av att ordna kungliga miljökollokvier.

Text: Per Westergård