Publicerad 2018-06-13

This post is also available in English

Kunskapscentrum om läkemedel i avloppsvatten

Regeringen vill öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter. Därför får nu Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt.

Regeringens aviserade satsning på ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön är ett tydligt resultat av Mistra Pharmas framsteg när det gäller att kartlägga och rena bort läkemedelsrester från avloppsvatten.

– Läkemedel är en viktig del av den moderna hälso- och sjukvården. Men när läkemedel kommer ut i miljön orsakar det problem, både för djur och människor, säger socialminister Annika Strandhäll.

Kunskapscentrumet för läkemedel i miljön ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Centrumet ska även ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och i andra internationella forum.

– Vi förväntar oss att det nya kunskapscentrumet vid Läkemedelsverket innebär att kunskapen om läkemedels spridning och effekter i miljön uppmärksammas ytterligare. Målet är att arbetet ska bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel såväl i Sverige som inom EU, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningen på ett kunskapscentrum presenterades i budgetpropositionen för 2018, och nu är det klart att det ska inrättas vid Läkemedelsverket i Uppsala. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt.  Läkemedelsverkets första uppgift blir att ta fram en långsiktig verksamhetsplan för 2019 till 2023.

Text : Per Westergård