Publicerad 2015-11-12

Lisa Sennerby Forsse ordförande för Mistra EviEM

Lisa Sennerby Forsse är ny ordförande i EviEMs exekutivkommitté. Hon kommer senast från Sveriges lantbruksuniversitet där hon varit rektor sedan 2006.

Förutom vid SLU har Lisa Sennerby Forsse även arbetat vid bland annat Formas, Naturvårdsverket och Skogsnäringens forskningsinstitut. Hon har forskarbakgrund inom strukturell botanik och har även haft ett flertal internationella styrelseuppdrag inom skogs- och lantbruksforskning och är fortsatt verksam inom ICRAF (World Agroforestry Center i Nairobi), Water Aid och Världsnaturfonden.

Lisa Sennerby Forsse tog över uppdraget som ordförande för Mistra EviEM efter Thomas Rosswall 1 september 2015.