Publicerad 2017-04-12

March for Science 22 april

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt i samhällsdebatten är Mistra självklart med och värnar om källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science rum i Stockholm och mer än 500 andra städer runt om i världen. Genom att delta i manifestationen tar Mistra ställning för forskningen och vetenskapen. Vi värnar om källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.