Publicerad 2022-02-10

This post is also available in English

Märtha Josefsson får medalj av kungen

Märtha Josefsson är ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté. Nu har hon tilldelats Konungens medalj av 8:e storleken i högblått band för sina insatser inom svensk forskningsfinansiering.

Den 28 januari, på Karl-dagen, beslutade kungen om medaljförläningar. Märtha Josefsson tilldelas medaljen ”för förtjänstfulla insatser inom svensk forskningsfinansiering”.

– Jag är självfallet mycket hedrad men också glad att kapitalförvaltning som en viktig del för forskningsfinansiering uppmärksammas, säger hon.

Enligt Kungahusets informationsavdelning kan allmänheten nominera en person till att förlänas med medalj, men ytterst är det H.M Konungen som beslutar om mottagarna. Cirka 30 personer väljs ut som två gånger om året och mottagarna offentliggörs på Sveriges nationaldag och kungens namnsdag.