Publicerad 2015-10-15

Mer pengar till smarta innovationer

Solceller och bergvärme i skön förening samt motorer med högre verkningsgrad. Det är två idéer som har fått bidrag av Mistra Innovation för att genomföra en förstudie. Förhoppningen är att de vid nästa utlysning ska kunna bli fullskaliga innovationsprojekt.

Mistra Innovation har i tre omgångar delat ut pengar till projekt som har potential att göra stor miljönytta samtidigt som de bedöms ha förutsättningar att bli kommersiellt framgångsrika. Totalt har 16 projekt delat på 60 miljoner kronor. Under urvalsprocessen har ett antal intressanta idéer dykt upp som inte har bedömts som utvecklade nog för att komma i fråga för miljonstöd.

Under den senaste utlysningen fanns det två sådana projekt som hade stark lyskraft, men där styrelsen inte ansåg att de hade den rätta mognaden.

– De valde därför att inte ta upp dem till bedömning inom utlysningen, istället har projekten fått ett mindre bidrag för att utveckla sina idéer ytterligare, säger Lars Frenning, programchef på Mistra Innovation.

Det ena är ett projekt som går under namnet ”High torque motor” som drivs av företaget Simplex Motion AB. Det andra heter ”Sun Hybrid with Ground Heat Pump” från företaget Lenhovda Radiator AB. De har fått 290 000 respektive 406 000 kronor för att göra varsin förstudie.

Om idéerna håller är tanken att de ska kunna vara med i den utlysning som Mistra Innovation kommer att påbörja under våren 2016.

Effektivare motorer

Projektet ”High torque motor” har som mål att öka energieffektiviteten och verkningsgraden på de motorer som används inom områden där det krävs en linjär rörelse och ett högt vridmoment. Dit hör bland annat hissar, transportbanor och rullband.

Företaget bakom idén, Simplex Motion AB, utgår från en egenutvecklad och patenterad sensorteknik. Den ska de nu använda på en existerande motortyp, som går under namnet Transversal Flux, för att höja verkningsgraden och därmed energieffektiviteten.

– Vår teknik gör det möjligt att bygga drivsystem utan växellåda. Det ökar inte bara effektiviteten utan minskar även slitage- och underhållskostnader, säger Mikael Rittander på Simplex Motion AB.

De pengar som företaget har fått kommer att användas för att finansiera en studie tillsammans med Institutionen för elteknik på Chalmers.

Värme från solceller

Det andra projektet ”Sun Hybrid with Ground Heat Pump” vill lösa problemet med att solceller tappar i effektivitet när temperaturen stiger. Det innebär att solceller under varma och soliga dagar, när man kan tycka att de borde fungera som bäst, är som minst effektiva. Stiger temperaturen i cellen från 25 till 50 grader sjunker verkningsgraden med mellan 15 och 20 procent.

Lösningen på problemet från företaget Lenhovda Radiator AB är att slå två flugor i en smäll. Tanken är att de ska kyla solcellen med vatten som sedan pumpas ned i de borrhål som används till bergvärmeanläggningar. På så sätt höjs temperaturen i och runt borrhålet, en värme som sedan kan återanvändas när utetemperaturen sjunker och bergvärmepumpen börjar arbeta. Ett ytterligare plus är att den värme som alstras i solcellen under varma men mulna dagar, och ingen elektricitet alstras, ändå kommer till användning.

– Det betyder att vi ökar effektiviteten både på solcellen och bergvärmeanläggningen. Därmed kan solenergi snabbare bli ett kostnadseffektivt alternativ på våra breddgrader, säger Magnus Johansson på Lenhovda Radiator AB.

Tekniken finns och fungerar. Utmaningen är att få till en helt jämn kylning av solcellen, något som är nödvändigt för att kunna garantera en viss effekt. För komma dit har Lenhova Radiator AB inlett ett samarbete med KTH.

Underlag för ny ansökan

Lars Frenning summerar satsningen på de två projekten:

– Båda har både stor miljöpotential och förutsättningar att skapa arbetstillfällen i Sverige. Sun Hybrid har dessutom en intressant konstellation med etablerade småföretag runt Lenhovda i Småland, den typ av företag som Mistra Innovation vänder sig till i första hand. Vi hoppas att dessa förstudier ska bli så lyckosamma att båda kan söka ett större projekt i programmets fjärde utlysning som öppnar 2016, säger han.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna