Publicerad 2016-12-19

Mette Morsing får ny Mistraprofessur inom hållbara marknader

Vid årsskiftet tillträder Mette Morsing den nyinrättade professuren The Mistra Chair of Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon får en nyckelroll för att utveckla hållbarhetsarbetet vid skolan och ska leda den vetenskapliga verksamheten vid forskningscentret Misum.

– Det är en spännande tjänst som Handelshögskolan och Mistra har skapat för att utveckla forskning om hur företag kan bidra till samhällsutvecklingen genom sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med centrumchefen Lin Lerpold och övriga på Misum vill jag fortsätta det starka jobb som redan har påbörjats, säger Mette Morsing.

Hon är professor vid Copenhagen Business School. Där har hon bland annat byggt upp ett forskningscenter om företagens samhällsansvar, CBS Centre for Corporate Social Responsibility. Hennes egen samhällsvetenskapliga forskning är inriktad på hållbarhetsfrågor och företagsekonomi.

I sin nya roll kommer hon att leda den vetenskapliga verksamheten vid forskningscentret Misum, Mistra Center for Sustainable Markets. Mette Morsing kommer också att ha en ledande roll i att påverka undervisningen om hållbarhet vid Handelshögskolan.

– Jag ser fram emot att jobba med studenter, de är morgondagens ledare. Att diskutera med studenterna på Handelshögskolan och utmana deras kritiska tänkande ska bli väldigt spännande.

Stärker forskningen om hållbarhet

2015 startade forskningscentret Misum sin verksamhet att utveckla hållbarhetsarbetet inom näringslivet. För att ytterligare stödja skolans fokus på hållbarhet beslutade Handelshögskolan i samband med det att inrätta en ny professur, The Mistra Chair of Sustainable Markets – en professur som även den stöds ekonomiskt av Mistra.

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård uttrycker i ett pressmeddelande glädje över rekryteringen. Misums centrumchef Lin Lerpold hoppas att Mette Morsings erfarenhet av att leda och utveckla hållbarhetsinriktad forskning ska lyfta verksamheten.

– Mette är en fantastisk rekrytering. Hon har en gedigen meritlista, och har framgångsrikt byggt upp forskning i Köpenhamn genom att jobba med och stödja yngre forskare och företag i sitt hållbarhetsarbete. Vi hoppas hon kommer göra detsamma här vid Misum, och samtidigt bredda vårt fokus internationellt genom sitt nätverk, säger hon.

Mette Morsing tillträder sitt nya jobb 1 januari. I nära samarbete med övriga på Misum kommer hon att jobba vidare med centrats uppdrag att knyta ihop frågor som rör ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I övrigt vill hon avvakta med att peka ut någon särskild färdriktning.

– Jag har förstås en del tankar och idéer om vad jag vill åstadkomma med professuren, men först vill träffa jag mina nya kollegor och lära känna forskningsmiljön vid Misum och Handelshögskolan, säger Mette Morsing.