Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Miljöfestival för både folk och frö

Den miljöhumanistiska festivalen, som arrangerades av The Seed Box i Linköping i september, blev en succé.
Inte bara bland forskare som fick skriva om sina forskningstexter till en barnbok eller som poesi. Även allmänheten kom i stora skaror.

Forskningsprogrammet The Seed Box försöker närma sig miljöfrågan utifrån humaniorans och samhällsvetenskapens perspektiv. För att lyckas med det krävs ett engagemang från allmänheten.

För att öka intresset för både programmet och de frågeställningar som The Seed Box vill lyfta arrangerade de, i samarbete med Östergötlands museum, en miljöhumanistisk festival under en helg i slutet av september.

Under den första av de tre festivaldagarna fick forskare presentera sina arbeten samtidigt som det hölls ett antal olika workshops. Bland annat fick deltagarna prova på att omforma en och samma forskningstext till poesi, som barnbok, till dramatik eller för extern kommunikation.

– Att arbeta med forskningstexter på ett nytt och kreativt sätt var både kul och uppskattat. Dessutom var det lärorikt att försöka ge våra texter nya uttryck, säger Anna Kaijser, biträdande programchef på The Seed Box.

Under helgen var det allmänheten som stod i centrum, och de fick ta del av ett blandat program. En punkt handlade om hur vi kan hantera vår klimatångest, i andra fick deltagarna var med i rollspel eller låta sig inspireras av installationer från ett flertal konstnärer.

– Mest glädjande var att östgötarna visade ett så stort intresse, enligt Östergötlands museum slog festivalen ett publikrekord för sommarens och höstens aktiviteter.

Andra arrangemang under helgen var guidade turer till stadens trädgårdsförening som inkluderade ett samtal om biologisk mångfald. Söndagen avslutades på en restaurang nära museet där alla som ville kunde ta del av en buffé kryddad med diskussioner om mat.

Vad fick ni ut av att arrangera en miljöfestival?

– Det är för tidigt att säga än men helt klart är att vi måste hitta former för att skapa kunskap tillsammans med andra. Forskare kan inte bara titta på omvärlden, vi måste agera i samarbete med den, säger Anna Kaijser.

Om det blir fler liknande festivaler i framtiden är inte heller det klart, men hon är övertygad om att de utåtriktade arrangemangen kommer att bli fler.

Länkar

Vill du ta del av de presentationer forskarna gjorde under festivalen hittar du dem här

Länk till programmet The Seed Box

 

Text: Per Westergård