Publicerad 2018-06-13

This post is also available in English

Miljöhumanistisk festival i Linköping

I september kommer för första gången en miljöhumanistisk festival att hållas i Linköping. Arrangör är Mistra-programmet The Seed Box och deras förhoppning är att de ska kunna föra ut sin forskning utanför de akademiska rummen.

The Seed Box närmar sig miljöfrågor utifrån humaniorans och samhällsvetenskapens infallsvinklar. För att göra det krävs även ett aktivt deltagande från allmänheten. Därför har programmet som ett av sina mål att deras verksamhet även ska bedrivas utanför den egna akademiska sfären.

För att lyckas med det kommer programmet att arrangera en festival 21–23 september i år. På engelska har arrangemanget fått namnet ”Seeds and citizens: an environmental humanities festival”, medan den på svenska har fått den lite mer lättsamma titeln ”Folk och frö – en miljöhumanistisk festival”.

Fredagen är helt vikt åt forskare inom eller nära programmet. Bland annat kommer forskningsresultat från det första året att presenteras.

Mer öppet blir det under lördagen när allmänheten bjuds in till en mängd olika aktiviteter på Östergötlands museum. Där blir det konstutställningar, filmvisningar och panelsamtal men det finns även planer för stadsvandringar och tematiska guidningar av museets utställningar.

Senare på kvällen öppnas en miljöhumanistisk pub där alla som vill får tillfälle att samtala om sina hjärtefrågor. Kanske om vad det betyder att den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen inte alltid ger lika tydliga svar som den mer binära naturvetenskapen.

På festivalens sista dag planeras en brunch som kommer att ackompanjeras av till exempel musik och samtal.

– Vi hoppas att vi med festivalen kan öppna en dörr på glänt till ett akademiskt område som många vid ett första påseende kan tycka är lite obegripligt. Men som de flesta tycker är spännande när vi väl har fångat deras intresse. Inte minst eftersom vi sätter in miljöforskningen i ett sammanhang som inte alltid är självklart. Och att vi därmed utmanar folks föreställningar, säger Anna Kaijser, biträdande programchef på The Seed Box.

Länk: Mistra program The Seed Boxs hemsida: https://theseedbox.se/in-swedish/

Text: Per Westergård